…Sự Thật

Các bạn. Các vị linh mục, các vị chức sắc và “những người dân ở Lương Hòa Thượng (những người ghét, coi thường tôi)” từ lâu biết tôi làm cuốn sách nhỏ nhưng cứ “tránh né, lảng tránh” vì những con người này hèn nhát không dám đối mặt (đối diện) với sự thật.

Có “những con người không tin tôi là Ngôn sứ (nhà tiên tri) của Thiên Chúa. Những con người này muốn “tìm một con người cao quý” – một con người đẹp đẽ (trong sạch) – “một người đẹp đẽ (trong sạch) – trong sáng làm (viết) cuốn sách nhỏ này cho họ”. Người dân ở Lương Hòa Thượng, nhiều người nghĩ tôi là một con người hạ đẳng và họ cảm thấy tôi không xứng đáng, “không có tố chất của một nhà Tiên Tri hay “một ngôn sứ – một tôi tớ của Thiên Chúa (dù tôi đã cố gắng làm để chứng tỏ cho họ thấy tôi là người nhân danh Thiên Chúa mang “thông điệp từ Thiên Chúa đến cho họ”). Bây giờ tôi muốn hỏi “họ – cũng như các bạn”. Trong Kinh Thánh có viết câu “Chúa đổ nhuốc nhơ vào hàng quyền quý”. Tôi hỏi các bạn “các bạn thấy ai trong sạch (“nhuốc nhơ”). Các bạn (trong những thời gian đã qua) các bạn biết tôi làm “cuốn sách nhỏ này”, các bạn có thấy tôi sai “gì hay không?”.

Tôi bỏ tất cả (tất cả những gì ít hay không quan trọng hơn những gì “tôi biết” cần thiết) để làm “cuốn sách nhỏ” trước đây [(đã) từ lâu rồi); bản thân tôi (biết) “cần” gác lại mọi chuyện (gián đoạn những việc tôi “ưa – yêu (thích))”. Tôi không ưa “những sự bất công (những sự “bất công trái khoáy”) trên cuộc đời này. Tôi không muốn “tìm một người bạn gái nào cả (Thiên Chúa muốn cho tôi – hứa với tôi – tôi có quyền “tìm và nhận nó”. Sự thật tôi cũng không cần “nó” lắm. Tôi biết Kinh Thánh viết “gì”. Nhưng Thiên Chúa muốn tôi là một con người “như Ngài muốn”, sự thật không phải vậy. Tôi là “con người – tôi cũng biết so đo tính toán”. Phải chăng tôi “đã” khôn ngoan làm việc (tích lũy) và “tìm những gì tốt nhất cho mình”. Tôi đã “tích lũy gì cho tôi (tích lũy cho thân xác có thể bị hủy diệt và mất đi như bao nhiêu con người trên trần gian “dễ hư mất – hư nát này”. Tôi “thật sự đang tìm kiếm điều gì (đạt được điều gì cho bản thân tôi) các bạn. Các bạn “trong sạch” và tôi dơ bẩn hơn các bạn – “các bạn có chắc (như vậy) hay không?”. Hay các bạn sợ “tận thế – sợ “những điều trong Kinh Thánh Thiên Chúa nhắc đến” nên các bạn ngăn cản tôi “hoàn thành nhiệm vụ này!”. Nhiệm vụ “nói sự thật và đưa cuốn sách nhỏ này đến với “mọi người trên cuộc đời này” đem sự thật, sự “công bằng” cho mọi người và ứng nghiệm “những lời tiên tri trong Kinh Thánh“. Các bạn sợ điều gì “sợ tận thế hay không?”. Các bạn “muốn người ta “sám hối, ăn năn hay không?”. “Bàn tay của Thiên Chúa các bạn cản (cản được?!!) vì sợ tận thế, các bạn ngụy biện để che giấu cuốn sách nhỏ này. Các bạn trên “qua mặt” được Thiên Chúa hay sao? Các bạn sợ tận thế đến hủy diệt “Thế giới này” nên “muốn cản tôi, cản bàn tay “(Thiên Chúa) hủy diệt cuộc đời này”. Các bạn cản “trật tự Thế giới mà Thiên Chúa “muốn gây dựng”. Các bạn “muốn quật ngã “những gì từ Thiên Chúa” ( sợ tận thế) hay sao. Các bạn cản “được (ý định) Thiên Chúa (mặc kệ nước mắt và “đau đớn”, danh dự sỹ diện (sự tự trong) của những con người trên cuộc đời này) hay sao?”.

Các bạn muốn tin vào những con người ăn ở ngay thẳng như những nhà sư (sử dụng luật luân hồi hay không?). Hay các bạn tin “ai” những người làm trong các cơ quan công giáo, những con người các bạn “biết bề ngoài về họ [như Kinh Thánh đã được viết (như vậy)]”. Hay các bạn quý trọng “những giáo sĩ ở những quốc gia nhà nước Hồi giáo có nhiều vợ. Các bạn không thấy tôi “xứng đáng” -Thiên Chúa lại “chọn tôi!”. Ý của các bạn là “gì” : cho con người “gây chiến – đàn áp (giết chóc), áp bức (ức hiếp) để những “người không biết những “việc” (những chuyện) trong Kinh Thánh, (để họ – những con người đó, để con người “giết nhau” và đau khổ vì những khuất tất “bất công” trên cuộc đời này “mãi mãi” hay làm sao?

Khôn ngoan, hiểubiết Kinh-thánh