Cần những sự hỗ trợ để có thể tiếp tục bảo quản, duy trì, giử gìn… Cuốn Sách Nhỏ

Các bạn, tôi mong các bạn làm ơn thông cảm và bỏ qua cho tôi. Cái câu chuyện dịch “Covid” đang xảy ra. Tôi thấy có rất là nhiều người bận tâm. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì? ?… Các bạn lo cái gì đâu? Sợ cái gì “sợ dịch bệnh (?? )”. Tôi thấy các bạn có vấn đề. Các bạn nghe tôi đề cập đến vấn đề mà các bạn coi như (con người “này” : tôi) giởn chơi hay là một con người hèn hạ mà các bạn “coi thường” khinh thường những lời lẽ mà “Thiên Chúa cho tôi truyền đạt lại”. Các bạn coi lời của tôi là cái gì, ?! (…). Các bạn không nghe lời tôi mà các bạn coi “lời tôi nói không ra gì”, mà các bạn theo “ai”, tin “ai” – nghe lời “những ai” đâu đâu không! Các bạn là những kẻ “… gì đâu (thật sự)”. Các bạn quý trọng của cải vật chất và các bạn coi “lời của tôi nói (lời Thiên Chúa khuyên bảo, hướng dẫn) ra gì để rồi giờ đây các bạn sợ “bệnh”, các bạn “đọc kinh cầu nguyện còn cái chuyện tôi khuyên các bạn là “đúng đắn” mà các bạn bỏ mặc. Vì trách nhiệm của tôi trên cuộc đời này mà “lắm lúc” tôi phải bỏ mặc “không thể hoàn thành “Cuốn Sách Nhỏ (này) hay đem cuốn sách này đến cho nhiều con người “có thể cần “được biết về “nó”” trên cõi đời này được,…  “.

Các bạn coi lời “tôi nói ra gì đâu” để rồi các bạn dự định sau này “gặp Thiên Chúa các bạn than thở (muốn được dự phần vào nước Thiên Chúa chăng?”.

Thiên Chúa khuyên “chớ giết người” nhưng tôi thấy các bạn dửng dưng với cái ác và những người “khốn khổ”. Những con người như các bạn (vậy!) rất nhiều. Những ngày vừa qua tôi không biết nên nói thế nào. Các bạn “đừng có trách tôi không màng (không hoàn thành cuốn sách nhỏ). Giữa mạng sống “sức khỏe (hạnh phúc) của một người đã chịu đựng những gánh nặng vô cùng cho tôi và chịu đựng những bất công, con người “này” là người thân ruột rà trong gia đình tôi, “đã chịu đựng không biết bao nhiêu “bất công” do những con người trên đời này mang lại. Tôi “thật cảm thấy “vô cùng xấu hổ, nhục nhã (hổ thẹn)” và tôi chẳng là gì so với “nó” cả. Tôi chẳng là gì, tôi không xứng đáng và tôi mong các bạn “tôn trọng, giúp đỡ (“nó”), con người này thay tôi. Quả thật, tôi thấy “nó chẳng sai gì (bao nhiêu) nhưng cuộc đời này (trong đó có cả tôi) những lúc trước đây cũng có những lúc “đối xử với “nó” sai lầm, thậm chí “rất là : (thật sự “rất khốn nạn) tôi rất là buồn vì những điều này : những lúc “trước đây, “khi còn nhỏ” : tôi chưa nhận thức được – có Thiên Chúa “hiện diện giữa “chúng ta”. Dù rất “muốn làm những việc để bù đắp, khôi phục “con người này lại” nhưng khả năng tôi quá yếu kém, “lực bất tòng tâm” nên tôi chỉ có thể làm những gì trong khả năng “qua ngày cho cái con người đáng “trọng, đáng được thương yêu hơn tôi gấp “tỉ lần (này “. Tôi có thể khẳng định với các bạn “ở đời sau này các bạn có thể sẽ bất ngờ về “nó” là con người đáng được quý trọng hơn tôi mấy nghìn lần (chục ngàn lần) còn tôi chỉ là một kẻ lợi dụng (một kẻ lợi dụng cơ hội) trong số những kẻ “bách hại , làm khổ (một con người) chịu đựng nhiều đau khổ như “nó” nhưng không đáng như vậy. Các bạn đừng nên tôn trọng tôi thì “đúng hơn mà nên tôn trọng người như “nó” chính “nó (cái con người này)” đã chịu đựng thay tôi quá nhiều bất công và khổ sở trên cuộc đời này mà các bạn “không hiểu gì”, “hiểu lầm về con người này mà các bạn “coi thường, “khinh bỉ (“cười cợt”) : chế giễu, cười nhạo, “…giễu cợt “nó (con người đáng thương vô cùng này). Tôi mong các bạn hiểu cho tôi, “đâu ai muốn như vậy”. Nhưng tôi mong các bạn “lắng nghe lời tôi”, tôi cũng muốn mang cuốn sách nhỏ này cho “mọi con người và muốn “nó được bảo quản (duy trì)”. Cuốn Sách Nhỏ này là công sức của anh em tôi, (gia đình tôi) và xương máu, mồ hôi, nước mắt của những con người hèn mọn vì các cuộcchiến tranh,(…) trong quá khứ… và những sự bất công, đau đớn, khổ sở,… của những con người ở những quốc gia bị bắt buộc để bảo tồn hạnh phúc, sức khỏe (tính mạng), … của họ mà họ bị ép (“bắt buộc”) phải theo tôn giáo của những con người trong khu vực có những người “ép” họ (buộc) phải (theo) nghe theo… cũng như những mất mát, đau khổ và rất nhiều những thứ quý giá của những con người trên đời này mà những con người trên cuộc đời này “phải” chịu đựng vì không được”biết (ngộ nhận) vì theo đường lối của một nhân vật có tầm ảnh hưởng (rộng lớn) ở một quốc gia cũ ở Châu Á được nhiều “con người nhiều quốc gia tin và theo lý tưởng của một con người “Châu Á” (một con người được nhiều con người trên cuộc đời này nghĩ và cho là vĩ đại (…) như con người “có những “tư tưởng, lý tưởng như vậy : (như) ông ta “trước đây”….

Tôi hy vọng các bạn hiểu những gì tôi đề cập và hỗ trợ những gì theo khả năng để tôi có thể bảo tồn cũng như tuyên truyền “Cuốn Sách Nhỏ này:” để tôi có thể yên tâm để có thể hoàn thành hay nó sẽ được hoàn thành bởi “Thiên Chúa” mà không “có sự quan tâm, hỗ trợ của những con người tử tế, tốt bụng như các bạn, trong khi vấn đề “hoàn thành và bảo tồn “nó” (Cuốn Sách Nhỏ) rất cần sự hỗ trợ, trợ giúp từ những người “có điều kiện (như các bạn). Tôi rất là cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi xin các bạn bỏ qua cho tôi vì tôi không trông mong nhận được gì từ các bạn để lo cho bản thân mà có những con người có lẽ cũng cần được biết (theo dõi) xem qua cuốn sách nhỏ (cả những lớp người con cháu các bạn, những con người “thật sự cần” (những con người theo tư tưởng khác với các bạn! (những người chưa biết Cuốn Sách Nhỏ,…), hy vọng các bạn hiểu, thông cảm, hỗ trợ tôi; tùy các bạn…

Sđt : 0854237851

Mail : ptlam5652@gmail.com

Khôn Ngoan Hiểu Kinh Thánh