Cuộc Đời Này

 

 

 

Các bạn , các bạn có bản lỉnh thì các bạn có đo được một vòng trái đất này hay không , đo độ sâu của biển . Đo được chiều cao những đỉnh núi cao nhất thế giới này được hay không .

Sự sống được tạo thành từ những chất vô sinh thành hửu sinh ; (các sinh vật) các thực thể đa dạng mang (những mầm) sự sống (trong tự nhiên) những thực thể (sinh vật) đơn bào ; đa bào (!…) phức tạp (khó giải) trong (tự nhiên) thiên nhiên! Mang những cơ quan, giác quan và các “bộ phận (của) cơ thể không liên quan tới (những sự) sự tiến hóa (những cơ quan (có vẻ) là: không cần thiết cho chúng, tiến hóa  không để làm gì“.

Đỉnh trái đất là hướng Bắc . Mỗi người nên có một mô hình quả địa cầu ở nhà  , mô hình Trái đất thu nhỏ để biết mình đang ở đâu trên thế giới , là công dân thế giới này.

Lịch sử thế giới , lịch sử Việt Nam . Lịch sử văn minh nhân loại các bạn cũng nên tìm hiểu , các bạn .

Năm 10014 sẽ đến như chớp mắt mà thôi . – Đong bằng đấu nào thì Chúa đong cho bằng đấu đó , phúc cho ai giử sạch áo mình

Không biết thì nên tìm hiểu cho biết , các bạn .

CNXH (đường lối cũ) đã từng tồn tại và sụp đổ tại nhiều nơi trên thế giới , CNXH nguyên bản (đường lối cũ) trước đây là gì , Đảng Cộng Sản (đường lối cũ) là gì . CNXH (kiểu cũ) đường lối cũ : lãnh đạo , cán bộ nắm toàn quyền quản lý xã hội, hàng hóa về mọi mặt được phân phối và cấp phát cho nhân dân toàn bộ theo mô hình các hợp tác xã (kinh tế thị trường bị cấm và các loại hàng hóa không nằm trong danh mục của hợp tác xã đều là những mặt hàng bị cấm; tức là những mặt hàng lậu phải bị xử phạt, buộc phải tịch thu, xử lý , nhân dân phải tập trung sản xuất theo mô hình tập đoàn và tập thể . Chế độ cũ này quản lý nhân dân theo hình thức quan liêu bao cấp không sâu sát với người dân, hình thức kỷ luật và bao cấp về mọi mặt áp dụng cho toàn bộ mọi con người trong xã hội.) đã từng tồn tại ở những quốc gia nào (rộng lớn) và nắm toàn quyền (nhất) thế giới . Bao nhiêu con người phải chết , vướng vào tội lỗi khi CNXH theo đường lối cũ ở Liên Xô còn tồn tại , Trung Quốc , Cam Pu Chia chưa có đổi mới . Thời “bao cấp (của CNXH theo đường lối cũ) xưa ” đã tan vỡ , Liên Bang Xô Viết (Liên Xô) và CNXH theo đường lối cũ của Trung Quốc , Cam Pu Chia trước đây đã tan vỡ ; “Hoan nghênh Viêt Nam và các nước theo con đường CNXH  đường lối cũ trước đây chuyển sang : đi theo con đường CNXH đường lối mới !”

 

-Thế Giới Đại Đồng : Các nước CNXH (CNXH đi theo con đường đường lối cũ năm xưa) đã thành lập Quốc Tế Cộng Sản và muốn mô hình CNXH (theo đường lối cũ , nguyên bản) lan rộng ra toàn thế giới , muốn thế giới này bao gồm tất cả đều là những nước CNXH theo đường lối cũ mà thôi . Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản , đế quốc , tư hữu . Mọi con người cùng tầng lớp , bình đẳng tầng lớp với nhau , để tiến tới CNXH theo đường lối cũ lan rộng ra toàn thế giới này ; thế giới chỉ có chung một giai tầng là những người cộng sản cùng chung một chí hướng : “những người đồng chí” ; Vì những sai lầm nhỏ nhặt của những đồng chí cấp lớn ở những nước CNXH (theo đường lối cũ trước đây) mà mấy chục triệu người đã chết , bị tử hình , tù tội , trong số đó có những cán bộ ; những lãnh đạo không cùng chung ý kiến với những cán bộ xây dựng CNXH (theo đường lối cũ) trước đây . CNXH theo đường lối cũ trước đây đã sụp đổ , tan vỡ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới .Từ năm 1988 – 1991 các nước CNXH Đông Âu thuộc khối Warszawa , Vác-Xa-Va dần sụp đổ . CNXH cũng đã sụp đổ hoàn toàn ở Liên Xô (năm 1991) .

Khôn ngoan trong cuốn Kinh thánh : các bạn đọc Kinh thánh , trong cuốn Kinh thánh có nhiều bài giảng nói về khôn ngoan , các bạn tìm đọc quyển sách này . Trong cuốn sách này có nói đầy đủ hết về những gì các bạn cần đọc mà còn thiếu , không quyển sách nào có thể mang lại , không quyển sách nào có thể bì dù chỉ vài chữ trong quyển sách này thôi các bạn à . Đó là lời Chúa , do Chúa viết , Chúa mượn tay những tông đồ , những tiên tri của người là những người có Thần Khí và Khôn Ngoan . Đó là những lời mà Thiên Chúa nói trong quyển sách nhỏ này mà nhiều người , nhiều quốc gia văn minh thế giới này nghe lời dạy , theo thực hành . Không có nó thì trên thế giới này không có công bằng , văn minh , tự chủ , nhân bản , cái thánh thiện ; phát minh khám phá trên cuộc đời này . Không có gì gọi là tình yêu mà chỉ có bạo lực , gian ác , ghen ghét , thế giới này không có ánh sáng đi lên . Là nam giới (ai cũng) có vũ khí , áo giáp , khiên (thuẫn)… và những “đồng minh thân cận (lúc nào) cũng túc trực để đề phòng “nhữngkẻ thù bảo vệ cho “nhau”; các triều đại “lúc đó” sẽ nối tiếp nhau không ngừng và mãi mãi không dứt …) . Các đế quốc , các triều đại (phong kiến , đế quốc) độc tài … những dân tộc (dân tộc nào) cũng “muốn” thống trị và “cát cứ”. Các dân tộc, các triều đại của các nước đế quốc chỉ lo chiến tranh và chỉ chuẩn bị và sẵn sàng cho chiến tranh ; xâm lăng các dân tộc khác trên cuộc đời này ; Trên đời này con người chỉ lo gươm giáo chiến đấu với nhau mà thôi .

Không có Kinh Thánh và không có thiên Chúa (chúa Giêsu) trên đời thì trên thế giới này mãi mãi còn triều đại phong kiến và đế quốc độc tài man rợ , dã man , tàn ác các đội quân của các quốc gia luôn chuẩn bị sẵn sàng xâm chiếm , chiếm đoạt , phản bội ; Giết hại , sáp nhập vương quốc , quốc gia , của nhau , quốc gia của các nước láng giềng , những lãnh thổ , đất nước ghần gũi nhau hoặc ở xa , yếu hơn nước của mình , có thể cướp , chiếm đoạt được .

 

 

Khôn Ngoan Hiểu Kinh Thánh