Chuyên mục lưu trữ: Chưa được phân loại

Thiên Chúa thật sự là “thần” của “ai”. Tôn giáo “Thiên Chúa (này) là của ai?

Các bạn, tôi thường nghe nói đạo Thiên Chúa chúng ta chỉ cho phép thờ “lạy” một mình “ngài” là Thiên Chúa mà thôi; thờ lạy vị “thần khác” thì sẽ có tội “trọng”. “Vậy bây giờ tôi hỏi các bạn, sao các bạn không để những “người khác” thờ “lạy” Thiên Chúa của chúng ta qua “đường ranh mỏng manh của Cuốn Sách Nhỏ “này””. Các bạn cũng hay khuyên người ta (trong giáo lý dạy như vậy mà!) và cái tôn giáo này đã “được truyền đến nước Việt Nam với sự mất mát của không biết “bao nhiêu sinh mạng của các nhà truyền giáo ở Việt Nam những “lúc trước đây mà!””, các bạn cũng “thấy, cũng biết “có nhiều “tôn giáo trên cuộc đời này mà! Các bạn cũng nghe người ta sỉ nhục “đạo Thiên Chúa và “nói lộng ngôn về đạo (tôn giáo) của “chúng ta” không ít mà! Các bạn không nói , không “làm gì được!” mà các bạn chờ thời “chờ cho tui chết (mất) đi để đạo Thiên Chúa “hòa đồng với các tôn giáo khác” và “đạo Thiên Chúa của chúng ta sẽ mãi bị “khoa học (các nhà khoa học) đưa Thế giới đến “thời đại ngày hôm nay” và những “thế hệ trẻ “những “lớp người sau này phỉ báng hay sao?” khi các bạn trẻ “tiếp nhận những “trình độ khoa học của con người trên đời và biết về các “tôn giáo trên đời và “lề lối của các tôn giáo, sự ảnh hưởng và những sự  mỉa mai của các “tôn giáo “thực tế và “có quyền hơn đạo Thiên Chúa ở những khía cạnh, những mặt khác và “thực tế hơn?!” hay “tất cả chỉ là “trò cười, trò đùa của “tự nhiên” trên cuộc đời này mà thôi, các bạn!

Vậy “hóa ra : những lời chép, lời tôi “viết (bấm ra) cho các bạn là vô nghĩa, là vô giá trị và “tôi nói dối các bạn, tôi chấp nhận bỏ “tiền bạc, thời gian, “chấp nhận những nguy hiểm, khó khăn (tự bôi xấu mình trước “cộng đồng (này)” để làm gì. Tại sao tôi lại “làm mấy cái trò vớ vẩn (để làm gì). Tại sao tôi không “lo kiếm tiền (mưu cầu hạnh phúc cho mình). Sao tôi lại “nói xấu mình (để làm gì vậy?). Làm “sách nhỏ này để “làm gì?” Có “ích lợi gì về Kinh tế (tài chính) hay để “làm gì?”.

– ” Cái chuyện Đức Chúa Ngôi Ba “hiện ra với tôi ở đâu (tôi thấy các bạn không quan tâm nên tôi sẽ không “nói”. Các bạn “coi sinh mạng của tôi khi “đang còn sống và những lời tôi nói qua “cuốn sách nhỏ này không ra gì”. Tôi cũng không “cần nói hết, các bạn cứ chờ đi”. Tôi cam đoan với các bạn, không có đạo Thiên Chúa đang tồn tại nếu không có những con người ngu ngốc (điên rồ và khờ khạo) khi xưa “truyền lại”, họ đã từng “bị xem là – những kẻ thù của chế độ và có những “tư tưởng điên rồ không theo những đường lối của “các chế độ phong kiến xưa”. Tư tưởng của tôn giáo này “đã được những con người “đạo đức, đức hạnh, “độ lượng (mến Chúa, yêu người) như những “con người như họ khi xưa “truyền đạo “lại” mới “có đạo Thiên Chúa như hôm nay”. Nhưng đây là thời đại “Công Nghệ Thông Tin” tri thức phát triển và “con người “thách thức sự tồn tại của Thiên Chúa; các tôn giáo khác cũng đồng “đẳng” với “đạo Thiên Chúa” và “có những phần “nhỉnh, nổi trội, tự do” còn “tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta chỉ có “những kẻ ngáo, kẻ “ngố (dối trá), điên loạn và không hợp thời đại “viễn vông” . Những kẻ “ngu đần” với sự “cuồng tín” bỏ mạng sống “mình” cho những “ý tưởng (tư tưởng)” viễn vông ở “trong những tư tưởng điên rồ (không đâu ra đâu) phải không? Bỏ hạnh phúc mình vì “những thứ đâu đâu (không có)”. Hay họ chỉ là những “nhân vật hư cấu (theo lời một con người nổi tiếng) đã bác bỏ họ khi xưa (xem họ là những sản phẩm của dối trá và bịa đặt). Cũng như tôi là “một kẻ “bị bệnh tâm thần” nên không cần phải “kiểm chứng”. Cũng như chúa Giê su (cũng chỉ là thành quả của những sự dối trá (thần tượng hóa) của người Do Thái : thêu dệt;  thêm thắt theo như lời của một con người giử “vị trí đứng đầu của một tôn giáo khác “đem sự thật cho chúng ta, các bạn”.

Các tôn giáo cũng chỉ là sản phẩm của “trí tưởng tượng” và không “biết rõ “tôn giáo nào là thật và đúng và “cũng không cần phải kiểm chứng”. Như lời tôi nói là vô nghĩa vì nhà tiên tri của “một tôn giáo khác nói “quá đúng!”. Tư tưởng của “một tôn giáo đề cập con người và các “loài sinh vật khác là “sản phẩm của vòng “luân hồi” quá đúng và “áp dụng (được cho con người “trong xã hội” với “những tư tưởng được áp dụng và “tuân theo: con người là sản phẩm của “vòng luân hồi [nhân quả (đầu thai)] nhân duyên, nghiệp báo trong thế giới “vô tri, ảo ảnh” vô thực… vô nghĩa với những con người thi hành “luật nhân quả” được ảnh hưởng bởi những mặt “của tôn giáo này” ở những nơi “bị ảnh hưởng về “nhiều mặt” của “tôn giáo này” bởi những con người “sùng bái đạo” ở nhiều nời trên Thế giới (coi trọng luật luân hồi của Phật giáo Châu Á)…

Thiên Chúa “đã nói rồi:”: khốn cho kẻ “làm cớ cho những kẻ bé mọn phải sa ngã…” và “…đong bằng đấu nào thì cha trên trời cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu đó”. Tôi “biết chừng nào mình phải “hoàn thành”. Có thể “kịp hay không thì tùy Thiên Chúa của chúng ta , các bạn. Các bạn nên nhớ “Thiên Chúa đã nói câu này: “Chẳng có che giấu nào mà không được tỏ lộ và chẳng có bí mật nào mà không được đưa ra ánh sáng”.

Các bạn cứ chờ đi. Không “quan trọng nó sẽ hoàn thành khi nào”. Các bạn vô lương tâm. Thiên Chúa không cần “những kẻ đạo đức” như vậy đâu.

Đồng phục và “cách ăn mặc của các bạn theo học đạo”

Các bạn “Thiên Chúa của chúng ta “đã dạy rằng : khi cho người khác cái gì mà muốn “được vừa ý người thì đừng nên phô trương”. Thiên Chúa của chúng ta thích những gì “kín đáo (tốt đẹp), không phô trương (không đạo đức giả) hay can thiệp (đụng chạm vào quyền tự do cá nhân) làm những điều làm đạo Thiên Chúa “nhục nhã (không tôn trọng quyền tự do của những con người đi học (để hiểu biết về tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta) như cách các cơ quan công giáo Việt Nam hôm nay hay làm.

Đây không là ý của tôi mà là Thiên Chúa đã bảo tôi nêu lên (tôi phải nêu lên). Dù rằng tôi rất khó chịu, “tôi sẽ mãi không bao giờ đề cập đến vấn đề này “nếu Thiên Chúa không can thiệp : “không cho hay bảo tôi làm!!!”.

Tôi ưa chuộng cách ăn mặc tự do kín đáo của các bạn trẻ và không thích cách làm màu về đồng phục của các bạn vào học đạo trong cơ quan công giáo “trong nhà thờ “chúng ta” – (các bạn!)”.,.

Thiên Chúa “đã bảo chúng ta khi làm một việc gì đó (như giúp những kẻ khác) thì đừng nên phô trương. Nhưng nay tôi thấy các bạn trong cơ quan công giáo theo học đạo và những con người dạy đạo “trong cơ quan công giáo “bây giờ” hay mặc những cái áo có logo về đạo Thiên Chúa và đeo một cái khăn quàng cổ mỗi người một màu. Tôi đại diện cho Thiên Chúa vì Thiên Chúa thấy các bạn “không được, rất khó chịu vì tôn giáo chúng ta cho “người khác đạo, con đường đi sao các bạn lại phô trương “khoe mẽ” làm những điểu vớ vẩn “làm trò hề như vậy: ” Tôi không cho phép các bạn bắt buộc các bạn bây giờ mua đồng phục từ cơ quan công giáo của chúng ta : “những kẻ nào có ý định đồng phục (bán đồng phục, đeo khăn quàng) cho người khác tuân theo : kẻ đó thật điên khùng. Thiên Chúa chúng ta thích những gì kín đáo và tôi nghĩ rằng : Các bạn trẻ bây giờ -chúng ta nên dạy chúng biết tiết kiệm và thông minh trong cuộc sống. Đừng nên lãng phí trong khi “chưa chu toàn trong cuộc sống “những gì quan trọng trên cuộc đời này. “Tốn tiền mua những cái áo đồng phục (gắn logo), khăn quàng cổ để làm gì “các bạn thấy con người ta dư tiền (dư thừa) lắm hay sao mà xúi bẩy con người ta “làm những việc thừa mứa (điên khùng như vậy). Ai mượn các bạn làm “kẻ nào có những chủ trương như vậy”. Tính mạng, sức khỏe “danh dự”, sự an toàn của những con người (những công dân trên đời này các bạn coi ra gì mà làm những việc lãng phí “phô trương”, vô bổ (dạy lớp trẻ) gương xấu như vậy. Tôi đề nghị chấm dứt đồng phục có logo công giáo trên áo lớp trẻ như – một sự phô trương và lãng phí, và đeo thêm cái khăn quàng kiểu cách như vậy. Không biết cách gì làm để con người ta hết tiền (tiền bạc) hay sao. Ai mượn các bạn “làm vậy, kẻ nào”. Người ta kinh tởm vì cái đạo này trước đây. Tôi cấm các bạn xúc phạm tôn giáo của chúng ta. Thiên Chúa bảo không phô trương – sao các bạn lại phô trương và dạy các bạn ngày nay vào sự tù hãm. Cha mẹ chúng có thể may hay mua đồ cho chúng hay tận dụng những bộ đồng phục của chúng khi chúng còn học trên ghế nhà trường mà không có logo của cơ quan công giáo và không có cái khăn quàng “của các bạn”. Sao các bạn thích phô trương, sỉ nhục Thiên Chúa chúng ta một cách như vậy. Tôi cấm các bạn. Những kẻ điên rồ rắm rối “đen tối – xấu xa (ác hiểm) kia..

 

Các bạn, tôi có “ý” muốn nói (gửi gắm) vài lời với các bạn (trước) khi tôi xưng thú tội lỗi của tôi!

Các bạn; “các bạn xem qua “cuốn sách nhỏ” chắc các bạn đã biết tôi muốn nói gì; “ý tôi muốn đề cập cái gì (điều gì) đến các bạn. Tôi không muốn đề cập lại “quá khứ của tôi” để các bạn trẻ “tin Cuốn Sách Nhỏ” và “Sách Nhỏ (cuốn sách nhỏ) không bị vẩn đục. Nhưng những con người làm trong các cơ quan Công Giáo ở “Lương Hòa Thượng (nơi này)” tìm cách tránh né (lảng tránh tôi) và “tìm những lý lẽ trong những bộ óc phàm tục của chúng (những kẻ …) không có “lòng người””. Tôi có thể làm tất cả mọi sự “cần thiết” để cuốn sách nhỏ “đến tay các bạn (những người trên đời). Đáng lý tôi không nêu chúng “vào đây -vào cuốn Sách Nhỏ này” (làm gì!). Nhưng tôi cho các bạn biết như vậy để các bạn thấy tôi đã quan tâm đến “tính mạng, sức khỏe và cũng vì danh dự “những kẻ khác” và đủ thứ “những chuyện bất công cũng như những điều ngang trái khác trên cõi đời này”. Biết bao nhiêu con người đã ngã xuống -mất đi tánh mạng, danh dự, sức khỏe. Gây tai họa cho những “người khác”. Nhiều tội lỗi không ai phải chịu trách nhiệm “người ở Châu Á “tin theo luật luân hồi cũng nhiều”. Các nhóm băng đảng “nổi tiếng nguy hiểm trên thế giới” nhiều nhóm “như thế nào các bạn cũng hiểu rồi”. Kinh Thánh “viết thế nào và Hồi Giáo viết làm sao (viết như thế nào)? Con người được “tạo ra từ đâu?” (được giải thích bởi khoa học). Và luật luân hồi ủng hộ : con người và các loài động vật (các sinh vật) là các sinh vật bình đẳng và “mọi thứ : con người và các loài “động vật” (các sinh vật trên cuộc đời này đều là sản phẩm vô chủ của vòng luân hồi (không phải bởi bất kỳ thần linh hay đấng “tạo hóa (sáng tạo) nào trên cuộc đời này tạo ra; Con người trên cuộc đời này “hỗn loạn” bởi các vị thần “có quá nhiều vị thần (được tưởng tượng); sáng tạo; viễn tưởng bởi nhiều con người ở những địa phương khác nhau “trên cuộc đời này”. Con người “cảm thấy” tôn giáo Thiên Chúa” cũng như “một tập hợp của những câu chuyện “cổ tích [ảo mộng (hoang đường) – ảo vọng] của những con người ở “đâu đó bên Israen, của nhân dân Do Thái (nhạt nhẽo – kỳ cục) [những câu chuyện mơ mộng :ảo vọng) của những con người kỳ lạ (kỳ quái (kỳ cục) “thỉnh thoảng đôi khi cũng nghe nhắc đến trên thế giới này”].

Tôi đã cố “làm cho tròn “trách nhiệm của mình”” nhưng “tôi thấy ai cũng dửng dưng. Ai cũng quan tâm đến của cải (vật chất). Những cơ quan công giáo thì mải lo “làm giàu (?…) và việc không từ bỏ thói (lối sống) đạo đức giả (giả tạo) sống thật với “lòng mình, vô “lương tâm” – (không biết suy nghĩ (không  lương tâm thật trong lòng mình (phi nhân tính) trên cuộc đời này “không hề ít!”. Sống chỉ nghĩ về Thiên đàng và hành động như một cái máy (một con người không biết suy nghĩ “vô trách nhiệm”) không có lương tâm. Mất lương tri của “một con người” (vướng vào vòng lẩn quẩn) do những con người “vô trách nhiệm (kém hiểu biết)” ngu tối “tự đặt ra” :- “Làm sai không biết sửa” để những con người trên đời “khốn khổ” và xã hội thiếu đi bao bàn tay con người “chăm sóc” cho những việc “vớ vẩn” không quan trọng trong những “điểu” (những gì) cần thiết trên cuộc đời cần những con người dám “đương đầu với trách nhiệm” (thực hiện “trách nhiệm” với gia đình (người thân) và với những con người cần giúp đỡ (thiết thực) đang sống và tồn tại) trên cuộc đời này!

Cơ quan Công giáo ở “Lương Hòa Thượng” đã “vứt bỏ hoàn toàn” công trình này của “Thiên Chúa” ! : vứt bỏ hoàn toàn cuốn sách nhỏ này “theo tôi được biết” bởi những con người trong cơ quan công giáo nơi đây “bộc lộ (thách thức Thiên Chúa)”. Họ cho tôi là một con người đàng điếm (bị tâm thần*) không quan trọng (bậy bạ) trên cuộc đời này. Hồ sơ “xấu” họ lưu vào và đợi đến lúc nào đó (khi tôi mất đi chẳng hạn). Họ sẽ giở những tài liệu “trong những quyển sổ (những tư liệu) này ra và đặt ra nghi vấn và tôi là “con người được phủ định bởi cơ quan tôn giáo của những con người “căm ghét (có thù hằn), đố kỵ với tôi”. Trong khi bao con người đau khổ vì không nhận biết “đường đi của Tôn giáo (nào) là không sai lệch” (Thiên Chúa có thật hay không) và tôi “như thế nào (mà được hiện ra “với tôi”). Những lời lẽ của tôi “chưa chỉnh sửa xong vì những nguyên nhân khách quan“. Tôi làm cuốn sách nhỏ trong thời đại này “các bạn nghĩ “đơn giản” là đơn giản như các bạn nghĩ “sao ?”!??. Thiên Chúa không biết những gì ngài “làm (hay sao?) mà “phải cần nghe các bạn chỉ vẽ”. Tại sao tôi lại “xưng thú (nói xấu tôi ra đây!)”. Chẳng có cái gì là “đáng!”. Cuốn Sách Nhỏ bị “thoái thác (từ chối); vứt bỏ “một cách dối trá” với việc nó gây nên bao nhiêu những nỗi “khổ sở – những nỗi thống khổ của “bao nhiêu con người trên cuộc đời này “mới đáng nói đến”, các bạn. Con người “chúng ta” sống có bao nhiêu năm trên “cuộc đời này (đâu)” mà phải khổ sở, khốn khổ và “cứ bị những con người không được mấy tốt đẹp trên cuộc đời này (những kẻ cũng là con người) với những “lòng dạ đối với những “con người khác” như vậy (những kẻ thách thức Thiên Chúa, đạo đức như “thế nào” các bạn có “hiểu” có biết không (các bạn)?! !!

* Bất cứ cái gì (vật gì) mà các bạn đề cập (nói với người khác), nói nó bị “bệnh”, “bị tâm thần (thần kinh) thì sẽ không ai thích vật đó (không thích “nó” nữa). Họ sẽ nhìn vào (những thứ đó) với vẻ kinh tởm (thôi!), đúng không, các bạn!  

Có nhiều người không biết đến cuốn sách nhỏ. Sao các bạn im lặng để con người ta “giết, hại” nhau và sống không tin tôn giáo nào, không có chân lý. Thiên Chúa Ngôi ba không có thật và không hiện đến với tôi được sao. Cuốn sách nhỏ này là vô dụng, vô nghĩa, không giúp được ai sao. Hãy nhớ kỹ hành động của các ngươi và những điều răn của Thiên Chúa và những người vì sự im lặng của các ngươi mà sa ngã, vấp ngã. Các người có thể hủy diệt lời của Thiên Chúa được hay sao. Các ngươi đang đem “cái gì” để đánh đổi cho sự im lặng của mình. Các ngươi coi thường mười điều răn và những lời Thiên Chúa nói với con người chúng ta hay sao? Xã hội bây giờ như thế nào ở những vùng con người đa số theo Phật giáo mà không giử luật “đạo” (giới răn) hay ở (những nơi) có những con người (theo) vô thần [mà ít (thiếu) hiểu biết],… ?

Các bạn. Tôi chân thành xin các bạn bỏ qua “những tội lỗi và những sự hèn nhát của tôi. Sự thật là tội lỗi của tôi. ” Chính tôi đã chọc ghẹo các giáo sĩ “linh mục” ⌈các cha cố : (cha) cố (dạy) đạo⌉ ở Lương Hòa Thượng và bọn chức sắc “trẻ tuổi (ác, hèn (tồi bại), gian (ác), hiểm ác trong giáo xứ, và những kẻ cũng có “tiếng nói – có vai vế (và có tuổi trong giáo xứ nhưng “hiểm (hiểm độc), gian ác và hèn (hèn nhát), ngu đần “ích kỷ (tham lam) và không kiên định; cạn nghĩ trong giáo xứ; Tôi thấy nhiều người “có những điều kiện tốt” (có thể giúp các bạn những người (như các bạn đã từng gặp hay chưa gặp) có thể gặp nguy hiểm bây giờ⌋ được. Từ khi Thiên Chúa thông báo cho những con người “làm trong các cơ quan “công giáo từ những tháng cuối năm 2016 qua những việc tôi làm và trên face book của các trang face book của một vài trang nhóm, hội và một số ít trang cá nhân của những con người trên các trang MXH. tôi cũng đã đi đến giáo xứ, họ đạo khác nhưng “họ tảng lờ; nghĩ tôi dối (gạt) họ”, họ là người phàm nên xem những lời tôi nói là giả , nên “im lặng” , họ cũng không tin những gì tôi trao đổi và “muốn những gì tôi trao đổi với họ là “giả (giả dối), nhảm nhí…” và những gì tôi đem đến cho họ cũng bị xóa nhòa, “lướt qua (quên lãng)” như những “điều” (“những gì vớ vẩn” trên đời này) và những thông tin “tôi cũng đã công bố “cho một số người trên mạng xã hội và các trang cá nhân, nhóm (các khu vực, địa phận nhưng bị ẩn và gạt khỏi những trang Face book đó!); Có không ít người biết tôi “làm cuốn sách nhỏ” họ vẫn cứ yên lặng và nghĩ “tôi nói nhảm như những việc (những chuyện) họ gặp thường ngày “nhảm nhí” như bao nhiêu chuyện thường ngày “họ” gặp và chứng kiến của “những gì ,… (các thông tin nhảm; “ảo” trên mạng internet đầy dẫy thông tin (tin tức) của con người ở đất nước như là nước chúng ta, trên cuộc đời này… Cái chuyện một con người “viết cuốn sách nhỏ và dám lồng nội dung “cuốn sách nhỏ” vào K T. Các bạn nghĩ “đi” nó lớn hay bé .

Từ khi tôi công bố cho các bạn “biết”. Tôi có làm “cuốn sách nhỏ đến nay thời gian đâu phải là “quá nhỏ”. Im lặng chờ đợi (cái gì) điều gì. Tôi thấy các vị có vai vế “có tiếng nói mà im lặng trong cơ quan “công giáo” trong giáo xứ mà tôi phẫn uất (phẫn nộ), bức xúc, … Các bạn thông cảm cho tôi. Vì “Cuốn Sách Nhỏ (này)” viết cho các bạn đọc phải hay và “hấp dẫn” các bạn “muốn đọc mới hay phải không. Các vị “làm trong các cơ quan công giáo (các vị linh mục, giáo sĩ xin đừng buồn. Tôi biết trong thời gian tôi “bấm (viếtlàm cuốn sách nhỏ (này) mà không thèm đếm xỉa mà còn : vô ý chế nhạo ngầm, chọc ghẹo; trêu đùa; ngạo nghễ (có thể có vẻ có “một sự chế nhạo ngầm”) nhưng tôi chỉ muốn chứng tỏ khả năng của mình mà làm vậy thôi. Tôi chỉ muốn làm cho “những lời tôi viết tôi làm, tôi bấm lý thú, lôi cuốn; cuốn hút, thu hút, có sức lôi cuốn (hấp dẫn) được các bạn trẻ trong thời đại tràn ngập các loại thông tin trên (các trang) mạng internet. Tôi đã “làm những gì tôi cần làm và phải làm vì lời Thiên Chúa hứa với tôi (tôi cũng không muốn viết như vậy và có những ý định đùa trên “những sự hy sinh (danh dự, sĩ diện của các bạn hay gì đâu!) Tôi thừa nhận tôi có “bấm, có “viết” những lời lẽ ngầm làm các bạn, các vị làm trong cơ quan công giáo là các vị làm lớn đứng đầu phải đau khổ, … tôi cũng không muốn nhưng vì tôi cũng muốn có được những gì của “riêng mình” nên có những va chạm có vẻ “độc ác” nhưng tôi không thể làm thế nào khác (trong đó cũng có một phần lỗi của các vị). Đây là những mong muốn của tôi. Các bạn im lặng trong khi thông tin tôi đã công bố qua hành động của Thiên Chúa. Tôi cũng hy vọng, mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình qua những lời “hứa ở trên”. Nhưng sự thật tôi cũng không cần đâu. Ý của “người muốn tôi làm sách nhỏ muốn những lời tôi viết là những lời lẽ (như ý “người”). Những lời lẽ dù ra sao đi nữa mong các bạn chấp nhận. Vì các bạn cũng có một phần lỗi và nhiều người đánh giá thấp, “coi thường tôi”. Các bạn có “giúp, (có) hỗ trợ tôi hay không cũng không quan trọng. Nhưng tôi “viết làm vậy; mong các bạn “đừng buồn và bỏ qua”. Có những việc tôi không thích “lắm” nhưng tôi cũng “phải làm”, tôi thì miển cưởng , tôi không (có ý) như vậy. Tôi cũng không phải là kẻ thâm hiểm  hay là một con người “ác độc” , có nhiều ác ý, sự thật là vậy!  . Tôi thành thật nhận lỗi của mình vì đã chế giễu gián tiếp những người làm trong các cơ quan công giáo, “gây ra những nỗi “khó chịu không nhỏ trong lòng các bạn ! , tôi mong bạn (các bạn) tha thứ và Tôi mong các bạn bỏ qua! Tôi xin các bạn “làm ơn” bỏ qua “lỗi lầm của tôi. Tôi “mong mỏi” : vì Thiên Chúa, , các bạn có thể bỏ qua “những lỗi lầm của tôi đươc hay không?”, xin cám ơn các bạn

Tôi đã “gây họa , làm mích lòng các giáo sĩ, các linh mục và các “vị có vai vế là những con người trong hội đồng các con người “có tiếng nói (có ảnh hưởng) nhưng cũng là “người phàm” (!) “trong cơ quan công giáo!…..

Nếu các bạn không giận tôi “và làm như những điều Kinh Thánh chép” thì các bạn có phúc. Chúa sẽ “trả công cho các bạn chứ không phải tôi (!)”. Không trả cho tôi (các bạn hiểu chưa).

– Các bạn nghĩ những lời tôi nói ra là những lời “bịa đật (hay (là) những lời giả dối mà tôi tự tô vẽ, “thêu dệt” đưa cho các bạn “nhưng lại là những lời ý nghĩa như vậy. Tôi nói thật với các bạn. Tôi không cần gì cả đâu. Con người của tôi cần những gì (từ Thiên Chúa của tôi thôi). Tôi cũng chẳng có gì để nói “tôi chẳng cần gì trên đời này là của cải vật chất hay “khát vọng xác thịt của các bạn đâu”. Tôi xác nhận (xác định) là mình là đi theo Thiên Chúa. Nhưng “tôi không hoàn thành được vì tôi quá yếu hèn trong thân xác của một con người (hèn mạt, (xác thịt; yếu đuối, xác thịt, thấp hèn, tệ hại, mất tất cả, khổ sở trên cuộc đời này. Tôi không thể hoàn thành “được”, các bạn hiểu cho tôi. Tôi “tuyệt vọng và đau khổ vì Thiên Chúa (những lời ngài nói với tôi về những gì tôi sẽ và cần phải chấp nhận (chịu đựng những gì Thiên Chúa muốn tôi “lãnh nhận (đón nhận)” và không tránh né “để có thể khỏi “sa hỏa ngục, đền những tội tôi “vô tình phạm phải”. Thiên Chúa “muốn sự công bằng cho mọi con người trên trần gian (trên cõi đời) “những con người được tồn tại, “đã có mặt trên cuộc đời (trần gian này) …

Tôi mong các bạn hiểu là “Thiên Chúa của chúng ta nhân lành (tùy các bạn hiểu nữa nhưng con người người thật sự nhân lành)”. Cái gì Ngài làm cũng “có giai đoạn”. Điều răn của Ngài dạy làm gì trong mười điều răn và Chúa Giê su dạy những gì và (như thế nào) phải sống như thế nào mà các bạn “phớt lờ” và tránh né sự thật. Các bạn có thể tự kiểm chứng “lương tâm (trong lòng mình). Tôi có thiếu thốn “những gì trên trần gian này tôi cũng không cần. Tôi muốn “phần thưởng của mình “là những gì” thuộc về những gì không hư mất (hư nát) bị thiêu đốt, bị vứt bỏ vào chốn phải kêu khóc “đời đời !!” mà Thiên Chúa nhắc đến.

*Bây giờ (tôi xin được nói) được đề cập là từ bây giờ. Những con người “làm trong các cơ quan công giáo, theo đạo có “khả năng” có điều kiện thì làm ơn giúp tôi (gìn giử, bảo vệ cũng như tuyên truyền, loan những gì có thể có ích; “mang nội dung cuốn sách nhỏ này cho những con người trên cuộc đời này trước khi quá muộn. Phần tôi, tôi làm “gần hoàn thành nhưng các bạn là những con người “như thế nào”. Các bạn không muốn, không thầy cần thiết phải hoàn thành “cuốn sách nhỏ” hay kiểm chứng. Tôi chỉ nói như thế này. Hành động của các bạn “nhằm bịt miệng tôi vì những lời lẽ “đúng đắn” như Thiên Chúa cho các bạn thấy tôi đã làm. Nhưng các bạn “muốn bưng bít” vì tôi chỉ có một thân (một mình) nghèo khổ, yếu đuối. Lời lẽ của tôi dễ bị “bắt bẻ” và vùi dập như những gì Chúa đã nói đến trong Kinh Thánh. Từ khi tôi bảo các bạn giúp tôi “công bố”, mang cuốn sách nhỏ này đi cho những con người cần sự “giúp đỡ” của “cuốn sách nhỏ” : Những lời mà Thiên Chúa muốn gửi đến “loài người chúng ta” bao lâu rồi. Tôi chỉ có một mạng, là chứng nhân và tôi cũng phải sống cho xong một cuộc đời của con người mà Thiên Chúa “ấn định” cho tôi. Tôi cần cái gì. Tôi được cái gì từ những việc mà tôi muốn khuyên, muốn bảo các bạn làm. Hay là những việc này sẽ làm “hại” chính tôi, tiêu diệt tôi (làm mất tự do) hủy diệt cuộc đời và sự “yên tĩnh”, sự tự do của tôi trong suốt quãng đời còn lại và những mối nguy (những đau đớn trong quãng đời còn lại tôi phải chịu đựng vì công lý Thiên Chúa “cho loài người”, các bạn.

Khi tôi còn đang sống “dây” mà các bạn cứ “vờ vịt” : (giả vờ) không biết, không thấy, không hiểu tôi nói gì (cho những gì tôi nói là tầm thường). Nhưng sự thật những gì tôi nói có thể “có lợi” cho các bạn, những con người trên cuộc đời này. Các bạn có biết hay không? Ở đất nước chúng ta. Nhiều con người “người ta” theo Phật giáo. Các bạn trẻ sẽ nghĩ sao về những nhà sư (những con người là nhà tu hành) nghĩ sao về luật luân hồi. “Tình hình xã hội bây giờ các bạn có biết như thế nào rồi không?”. Cuốn sách nhỏ này “là từ Thiên Chúa (Đức Chúa Cha) cho Thần khí (dấu hiệu) của mình hiện đến với tôi (hiện ra trước tôi ; dẫn đường cho tôi “hoàn thành Cuốn Sách Nhỏ này. (Ngài đã được Chúa Giê su cho loài người chúng ta biết). Đây có thể là (gọi là) Đức Chúa Thánh Thần hay là là Chính Thiên Chúa, ba ngôi Thiên Chúa là một [đấng hiện đến để trợ giúp, an ủi là từ Đức Chúa Cha và con Thiên Chúa mà đến (đến với con cái loài người)]. – Đức Chúa Thánh Thần là thần khí của Thiên Chúa ngự trên Chúa Giê su (trong quá khứ) khi xưa (Chúng ta đã được Thiên Chúa ngôi hai cho biết đây là chính Thiên Chúa ,là đấng bảo trợ (Ngài : là dấu hiệu để nhận biết Thiên Chúa “đến với chúng ta”. Là “Thiên Chúa của chúng ta”). Các bạn “không được đùa không được đùa bỡn (đùa chơi, xem thường (coi thường)); đùa giởn (bỡn cợt))⌉ ; bằng không sẽ “không được tha thứ tội này“) với hình ảnh Thần Khí, hình ảnh “linh hồn” của chính Thiên Chúa “chúng ta” (Chúa của “chúng ta”) để khỏi bị “phạt (bị  Người phạt)”. Cứ đùa với “người” nếu các bạn “không sợ và “thách thức người; thử thách Thiên Chúa chúng ta (cảnh báo : nói phạm tới Thiên Chúa Ngôi ba : Thần khí Thiên Chúa sẽ không được “tha (!!)”. Đây là tội “trọng (!!!!)“. Theo lời ” Thiên Chúa (Chúa Giê su) đã (từng) nói”.: đây là một tội sẽ không được tha thứ. “Các bạn “không (được) đùa với những biểu tượng của Thần Khí, các bạn nhé!. “Tùy các bạn mà thôi ! …”

Nhiều người đã bị ảnh hưởng và đã bị giết chết [có những người giết người – làm những người khác bị mang vạ, mang thương tật, bị pháp luật trừng trị hay đã bị những kẻ khác lấy mất mạng sống : (bị) giết đau đớn và uất hận (tủi nhục), phẫn nộ và khổ sở],… vì những con người ở nhiều nơi trong cuộc đời hỗn loạn (bị che (giấu) những thông tin và  kiến thức (những hiều biết, … trên cuộc đời này) họ không  biết sống, “thiếu khôn ngoan và không hiểu những lời trong Kinh Thánh (thiếu cuốn Kinh Thánh). Họ không biết “gì”. Những người “hại họ (giết chết, gây thương tật, gây họa (gây tai họa) cũng không biết “không chịu hiểu “bất cứ thứ gì trên cuộc đời này!”. Họ tin theo tôn giáo nào ở Châu Á. Các bạn cũng có thể “tự cảm nhận và suy nghĩ để tìm ra tôn giáo nào có thể có ảnh hưởng “đến” (những) phạm vi rộng nào trên Thế giới, các bạn hiểu chứ. Họ như thế nào và họ là ai (các bạn có thể biết và nghĩ về họ, nghĩ ra những con người như họ, là họ ở các quốc gia hay có những con người (và phong cách những con người này cũng như họ, các bạn (!!!), những con người rắc rối [khó đoán (xét) chính xác] về nhân cách, “tàn nhẫn”, không tin ông trời của những triều đại…, không tin bất cứ thứ gì “như các nhà sư (thường được tôn trọng, trân trọng), các nhà sư đã đoạn tuyệt các thú vui, các cảm giác (cảm xúc),…Các bạn tin mình, “cho mình là một vật (các bạn là những vật đã được đưa đi đầu thai cao thượng), đạt thành chánh quả (tướng trời…) nên các bạn có suy nghĩ gì (các bạn cũng là một … trong vòng luân hồi đầu thai và các bạn quá rành về những sự tàn ác của những kẻ “từng là vua” và các bạn thấy rõ các con vật tự nhiên trong mạng YOUTUBE chúng phải “sống như thế nào” như các loài động vật hoang dã như con người cũng là một sinh vật trong tự nhiên nếu “muốn thành công” như cách các loài động vật trong tự nhiên đạt được “những gì trong cuộc sống (mà chúng dùng bản năng hoang dã của các loài “động vật hoang dã trong tự nhiên đạt được” cũng như những triều đại phong kiến mà chúng học được những thông tin về (những con người này) những con người các “triều đại trung cổ (cổ đại) tàn ác (hung hãn – man rợ, nguy hiểm)…không có luật lệ “của con người nào trên đời đáng tin cậy, rõ ràng – tính nhân bản của con người mà chỉ tin vào bản thân họ, những gì họ thấy “đúng” trên cuộc đời này. Họ thấy con người cũng như “những loài vật trong tự nhiên mà thôi!. Và họ nghĩ về những thứ yếu đuối (những thứ bị họ ăn thịt, “làm hại,…, hành hạ (tra tấn) đối xử độc ác (dằn vặt chúng vì chúng (đáng chịu như vậy) số chúng phải chịu như vậy để đền (trả) những gì chúng làm những kiếp trước. Ai biết được trong vòng luân hồi đầu thai “các bạn là những ai, là những gì”. Các bạn “thấy” ông trời (biết ông trời) : chủ nhân của những triều đại phong kiến quá sai (họ chỉ là những kẻ độc ác) và các tôn giáo khác “các bạn cũng không tin tưởng (các bạn chỉ tin những gì “mạnh và đúng nhất (có tôn giáo thờ quỷ Sa-tan và tôn giáo này (tôn giáo thờ quỷ (này) cũng có những lý lẽ khéo léo (che giấu) ngụy biện vô lý (vô nghĩa) của chúng, một cách vô giá trị và phi lý, các bạn.

Cuốn Kinh Thánh Thiên Chúa muốn tôi giải thích với các bạn, cho các bạn biết về “những việc(những chuyện)” Thiên Chúa muốn cho tôi và các bạn biết về các vấn đề (các câu chuyện) mà Thiên Chúa muốn các bạn được hiểu, được biết ([những sự kiện, các vấn đề, các câu chuyện (những vấn đề) nên được giải thích trình bày từ chính (ý định).của Thiên Chúa từ bao nhiêu đời trước đây. Từ khi Thiên Chúa nghĩ đến “Sách Nhỏ” hiện diện trong Kinh Thánh từ bao nhiêu thời đại Thiên Chúa suy nghĩ ra có thể “cuốn Kinh Thánh” và những ý tưởng của Ngài về việc “làm (viết) cuốn Kinh Thánh và các chương trình (các dự định sáng tạo gì gì) của Ngài mới chỉ là những bước ban đầu : “tạo ra những gì đầu tiên trong vũ trụ và Thái dương hệ (trái đất của chúng ta) và các thế giới khác (các sự sống đa dạng) ở các thế giới khác (ở tự nhiên) vũ trụ, các bạn.

Bây giờ tôi nói với các bạn thế này. Những con người có trách nhiệm ở cái họ đạo này đã rất quá đáng. Những con người nơi đây “tham lam, cố chấp và tàn nhẫn”. Các vị đã quên lúc giao thời mạng internet phổ biến cho mọi người trên các thiết bị di động kết nối mạng không dây khi các thông tin trên mạng bị thả lỏng, bị bỏ ngõ. Hỗn loạn khắp nơi. Chỉ toàn là những vấn đề bức xúc, hắc ám, căng thẳng, kích động (bạo lực, các vấn đề tình dục, giới tính…), nhảm nhí, vô bổ, kém giá trị (rẻ tiền), có hại ở đất nước  ở những con người bị che khuất (bị khuất lấp hiểu biết và kiến thức. Các bạn chỉ ở vòng vòng trong cái xứ đạo đã được “biết đến cuốn sách nhỏ này”. Các bạn không hiểu những luật ngầm để quản lý xã hội của những con người ngầm nắm giử quyền lực trong bóng tối. Các bạn là những kẻ độc ác vô lương tâm. Cho người ta, những con người khác biết đến cuốn sách nhỏ này có khó lắm không sao các bạn im lặng, không làm. Nhiều vụ án nghiêm trọng có liên quan tới rất nhiều những băng nhóm hoạt động côn đồ, quá dễ để tổ chức, thành lập qua Zalo đã xảy ra và tình trạng thanh thiếu niên các vùng khác tụ tập thành lập, tổ chức băng đảng… và phạm phải những tội ác nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn công bằng để con người không “cần phải thay đổi mình” tham gia đoàn thể tự phát để bảo vệ cá nhân (quyền lợi) – tách rời lợi ích xã hội khi phục vụ cho những ý định (của các bạn) ở đất nước [(như là) (đất nước của Việt Nam)] chúng ta, “tổ chức”, (cấu kết thành băng nhóm…) và sử dụng những vũ khí nguy hiểm để thành công. Tôi chỉ muốn nói cho các “linh mục” và những người làm trong cơ quan công giáo ở Lương Hòa Thượng nơi này về tình trạng “báo động”. Con người thiếu hiểu biết (mù thông tin) căng thẳng stress; tiêm nhiễm bạo lực và họ (những người trẻ với những nỗi khó chịu do nghẹt ngòi xã hôi. Thiếu thông tin, tri thức – chỉ những nội dung có nội dung tình dục và bạo lực là có nhiều trên mạng và hấp dẫn giới trẻ. Các bạn thử tưởng tượng đặt mình là trường hợp một người không biết những nội dung trong cuốn sách nhỏ này và “Cuốn Sách Nhỏ” không có mặt trên đời (các bạn thử tưởng tượng nếu như chưa từng có và “mãi mãi không có “Cuốn Sách Nhỏ này” thì các bạn tưởng tượng xã hội sẽ như thế nào, ra làm sao “Thiên Chúa của chúng ta mãi mãi sẽ cũng chỉ là vị thần “tưởng tượng, ảo tưởng, “điên khùng” và đã chết “thật sự” như bao nhiêu vị thần trên trần gian này. Tôi chỉ có ý, (muốn nói) là : “tại sao Đức Chúa Thánh Thần lại hiện ra với tôi, để làm gì năm 2001”. Các bạn “viện cớ là : con người tôi không tốt”. Các bạn muốn biết con người của tôi như thế nào sao! Tôi là một con người “nhân bản”, thuộc về lương tâm (tin vào Thiên Chúa và lẽ phải). Các bạn không hiểu rõ về tôi. Mà nhỏ mọn “tìm các cách đê hèn để bắt bẻ tôi”. Trong xứ đạo này tôi làm gì không tốt. Các bạn có ai đến thăm và lo lắng cho ông Huỳnh Văn Ven, bị xích chân, bỏ mặc, không được chăm sóc, vệ sinh tóc tai và đối xử công bằng, tử tế, bỏ mặc ông nằm trên nền sàn gạch lạnh cóng đến lúc ông nhiễm lạnh, suy kiệt và chết không. Tôi làm chủ lý trí và không khi nào “mất kiểm soát bản thân mình”. Có Thiên Chúa làm chủ chính tôi.Các bạn nghe đồn nhưng không đúng về tôi.

*Lần này là cơ hội cuối cùng của các người. Các người có điều kiện, có thể “làm được” mà các người im lặng chờ cái gì. Các người không liên quan những lời này, “thấy nó là giả”, nghi vấn (bậy bạ), không đúng, nhảm nhí. Các người để tôi “tự giải quyết”, tôi tự làm khi tôi chỉ có một thân, một mình hay sao. Những con người không hiểu biết gặp nạn và những con người dùng mạng internet và các trang MXH để làm công cụ phạm tội. Các ngươi làm ngơ được hay sao. Các ngươi nghĩ sao. Xã hội này bây giờ yên lành, an toàn (bình thường quá sao?). Các ngươi không biết gì thật sao? Chỉ một chuyện nhỏ (ở những nơi khác) : con người làm gì với nhau, “đối xử với nhau như thế nào vì những mâu thuẫn nhỏ trong xã hội này. Tâm hồn con người, các bạn trẻ tuổi bây giờ ra sao -ai dạy dỗ, dẫn dắt và “điều gì đúng”. Cái gì là “mạnh, là yếu” trong xã hội này các bạn có biết không? Mà làm ngơ, thiếu trách nhiệm (vô tình – vô tâm) ác ý như vậy.?!!!. Các bạn bỏ mặc họ như vậy được hay sao.Cuộc đời này không cần luật gì. Là tự do “sống” là đúng sao. Không có Thiên Chúa trên cuộc đời này và linh hồn tự có, tự xuất hiện, mất đi. Các bạn nghĩ gì và muốn “cái gì” – chờ đợi cái gì vậy? Các bạn bây giờ quên hết những người khốn khổ rồi sao. Các bạn để người ta không biết mà đi theo những tư tưởng không “đúng”, sai trái để người ta không tôn trọng mình, gây hại cho mình và những người khác (tổn thương con người) cho con người khốn khổ, đày đọa, hành hạ nhau, làm nhau đau khổ. Các bạn lấy những nỗi đau, những nỗi nhục (đớn đau), khổ sở, mất danh dự, tổn hại đến người khác về nhiều mặt. Các bạn lấy đó làm những niềm vui và hạnh phúc được sao. Các bạn thấy (như vậy), con người, xã hội mà các bạn im lặng, vô trách nhiệm. Các bạn là những ai (các bạn biết chứ)  Nghe hay không thì tùy. Vô trách nhiệm, các bạn “im lặng và vô trách nhiệm” để biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu tội ác xảy ra. Bao nhiêu đau khổ, “sự ác hình thành”. Các bạn có ý thức được “trách nhiệm của mình hay không?”

* Xin các bạn đừng buồn tôi. Nhiều con người đang cần sự giúp đỡ của những con người “có khả năng”. Các bạn không được phép làm những việc “vô tâm (vô lương tâm), im lặng như vậy!”.

Tôi muốn được làm xong “Sách Nhỏ (này)”; làm một chứng nhân được kiểm tra một cách trung thực , xóa (hết) các hoài nghi (các câu hỏi) Thiên Chúa có thật hay không…

 

Các bạn , tôi cũng là một con người bình thường như các bạn mà thôi. Tôi không muốn làm “ai trong chúng ta, các bạn hay tôi mất thời gian nên nay tôi xin đưa ra những lời lẽ (những ý nghĩ của mình để các bạn hiểu những gì tôi muốn nói để chúng ta không phải mất thời gian và không cần gặp tôi để nói chuyện, các bạn.

Các bạn thân mến (yêu dấu) của tôi!

Chắc có lẽ các bạn thắc mắc một số điều. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu một số “ít – những việc – những chuyện tôi muốn các bạn hiểu về những gì các bạn muốn biết về những chuyện tôi muốn giải thích để các bạn hiểu về các tôn giáo …!!!

Các bạn, có thể các bạn có thể hiểu (biết) -tất cả những gì tôi hiểu (biết) … (mà chưa nói ra) tôi mong các bạn hiểu cho tôi. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm theo những gì “phải làm trên cuộc đời này.

Trước những thắc mắc của con người về Cuốn Kinh Thánh và những hoài nghi về những sự kiện trong Kinh Thánh và câu chuyện con người (những con người trên đời này) cần câu trả lời : “Thiên Chúa có thật hay không hay chỉ là giả thuyết (giả dối) hư cấu”. Những hoài nghi của con người cần “tìm ra lời giải”. Kinh Thánh viết “vậy”, khoa học “khách quan và thực tế có thể tin tưởng được vì nó thực tế và tự nhiên “có thể tin tưởng được“. Kinh Thánh “viết (như vậy!). Nếu không giải thích (không hiểu “được rõ”, “không được giải thích” thì Kinh Thánh “thực sự” là một tập hợp mà bên trong nó là các câu chuyện (những sự điên rồ, những tập hợp của các câu chuyện phi khoa học “tội lỗi (những kẻ điên rồ của loài người), phi khoa học”. Những kẻ “có thể cho là điên (điên khùng); giả dối đã hơn hai mươi thế kỷ” vẫn theo tôn giáo này “đi ngược với khoa học mà không (không thể) “(giải thích được”, làm trò đùa cho những người theo “tự nhiên khoa học, những con người “tự do (thông minh) sắc sảo, đầu óc không bị (luật lệ) ràng buộc những điều trong Kinh Thánh không hiểu biết “được” kéo (bám – rút (cuốn hút lấy) dính (bám dính lấy)”. Họ vẫn nghi ngờ “mặc dù khó chịu” (họ vẫn theo dù (mặc dù) nhục nhã (“hoài nghi”) tởm -coi rẻ (ghê tởm) những việc những “điều chép ((những) lời chép) câu chuyện (những sự việc; hiện tượng, những vấn đề tưởng “bất di, bất dịch”, vô lý (trong Kinh Thánh) (được) con người chép từ ngàn xưa bởi “con người (trong loài người)”.

Nhiều người thắc mắc “tại sao Kinh Thánh viết như vậy mà khoa học chứng minh như vậy, nói như vậy” và Thiên Chúa có thật hay không hay chỉ là những “điều” – “những gì bình thường “Thiên Chúa Cũng bình thường như những vị thần của các tôn giáo khác trên cuộc đời này, “ngài cũng chỉ ((có thể) có thể chỉ) là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người trên cuộc đời này và con người làm nên tôn giáo chứ không phải thượng đế. Và tôn giáo là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người mà thôi như các nhà tư tưởng, các nhà khoa học “vô thần” nhận xét… (đề cập đến – phỉ báng (đả phá; công kích- vùi dập , chà đạp) khiêu khích,…nêu lên trước cộng đồng “loài người” (trước thế giới)) xưa nay. Tại sao các môn đồ (tông đồ) của Thiên Chúa và Đức Chúa Ngôi Hai lại chấp nhận một cái chết hèn hạ và nhục nhã khi xưa đến vậy. Vậy họ : “những tông đồ đó” – họ (đã) ngốc hay những con người đó họ đã “bị điên”. Chúa Giê-su và đạo của Ngài (tôn giáo của Ngài) đã chịu quá nhiều “nhục nhã, hiểu lầm, hiểu sai (hiểu quấy) và bị đánh đồng với “những tốn giáo khác bởi những người đang theo “đạo” -đang theo tôn giáo này. Và những người thuộc “tôn giáo khác hay những người thuộc tôn giáo này cũng như “những con người vô thần không tin tưởng (không theo) tôn giáo nào cả khi họ chưa tìm ra lí do để theo “tôn giáo (nào) đúng; thật” có lợi cho “con người (có lý do để theo ((là) sự thật; “hợp lí để theo (đi theo). Sự phủ nhận của nhà tiên tri của những người theo Hồi giáo (nhà tiên tri Môhammét) về những điều “được viết (chép) trong Kinh Thánh và cuộc đời Thiên Chúa Ngôi Hai và Thiên Chúa (!!!) cũng như các môn đồ và cái chết cũng như những việc họ làm trước đây với những lời còn “được viết (lưu giử, chứng nhận; là chứng nhân cho những sự việc thật, “những sự thật từ thuở nào trong Kinh Thánh” là một phép lạ qua thời gian với những sự kiện…

Bây giờ con người nên tin vào khoa học “theo khoa học hay theo Phật giáo hay theo lời của nhà “tiên tri Môhammét hay “tin theo “Kinh Thánh” hay (theo) “tôn giáo nào” hay “không theo tôn giáo nào (cả)” để sống “đúng” một cuộc đời của mỗi người trên “cuộc đời này” (cho đúng), các bạn. 

Thế giới đã qua hơn hai nghìn năm từ khi “Kinh Thánh được “viết (chép)” đến nay Kinh Thánh vẫn “còn đó” vẫn đủ để hiểu được.

“Ai hoàn thành Sách Nhỏ : “Ai xứng đáng để hoàn thành cuốn sách nhỏ””…. .. ..

Các bạn. Tôi có vài lời muốn gửi đến các bạn. Tôi xin các bạn hiểu là : “tôi chỉ là người làm theo ý của đấng ngự trên trời (?!!!) muốn mà thôi. Mọi sự theo ý ngài. Tôi chỉ muốn làm xong nhiệm vụ cho tròn “trách nhiệm của một con người trên cuộc đời này (như ý Thiên Chúa muốn mà thôi)”. Có thể các bạn sẽ bất ngờ và đặt dấu hỏi “tại sao Thiên Chúa lại chọn tôi “viết (làm)” cuốn sách nhỏ này mà lại không chọn ai. Vậy theo các bạn “Thiên Chúa nên chọn ai?”. Mà tôi hỏi các bạn : “trong người các bạn có sự thật hay không, “sự thật là gì [các bạn làm trong cơ quan Thiên Chúa giáo ở Lương Hòa Thượng (nơi này)]. Các bạn có dám nói và làm chứng nhân cho mọi sự thật cần được các bạn công bố mà Thiên Chúa “muốn các bạn công bố trên cuộc đời này hay không?

Các bạn đặt vấn đề là sao Thiên Chúa lại chọn tôi, các bạn thấy tôi là kẻ không “xứng đáng”. Tôi cũng thấy mình “nhơ nhuốc; tôi ghê tởm nhưng cũng “thương cho chính tôi”. Tôi thấy là tôi cũng cần nói để mọi “việc diễn ra tốt hơn”. Nói hay không thì tùy vào Thiên Chúa của tôi thôi!  -Sớm hay muộn tôi cũng trả lời các bạn nhưng nay tôi xin cho các bạn “biết là” Thiên Chúa đã chọn tôi – một người bị “(mọi người) những con người tốt “đẹp” như các bạn “vứt bỏ; khinh bỉ và coi rẻ” “ghê tởm , là một con người “dơ bẩn (ghê tởm), (thứ để các bạn và mọi người trên cuộc đời) phỉ nhổ, kinh tởm” không xứng đáng “viết (bấm)” cuốn sách nhỏ này  Theo các bạn Thiên Chúa nên chọn ai để “viết (bấm), hoàn thành cuốn sách nhỏ này cho các bạn” và hoàn thành như “thế nào, các bạn?”.

Hoàn thành không được vì sao?

Các bạn. Chắc có lẽ đang “thắc mắc” là tại sao tôi không “viết (bấm)” -cố gắng làm cho xong Cuốn Sách Nhỏ. Tôi mong “các bạn hiểu cho tôi”. Từ lâu tôi “làm (viết)” “Cuốn Sách Nhỏ (này)” nhưng ít người tin “tôi (những lời tôi nói)” và tôi nghĩ. Tôi chắc chắn là có “những con người tốt cũng như kẻ xấu sẽ sử dụng cuốn sách nhỏ vào những mục đích khác nhau”. Nhìn vào thái độ của những con người nhìn bề ngoài “có vẻ mộ đạo” nhưng đã từng biết tôi làm cuốn sách nhỏ “từ lâu” mà tôi “biết” hay những người bình thường “nhiều nơi trên cuộc đời này “tình cờ biết được tôi có (liên quan đến việc) làm cuốn sách nhỏ này”. Tôi biết được rằng dù rằng tôi có hoàn thành “cuốn sách nhỏ (này)” thì họ cũng sẽ vờ như “không hay biết gì cả” và họ (những con người -những con người nghĩ họ biết về tôi), “họ biện bạch rằng tôi là người “xấu (xấu xa, dơ bẩn)”. Tôi không xứng đáng được nhận một ơn “thánh thần (Thần Khí)” dù là nhỏ bé nhất. Bọn họ “không tin tôi” và “tìm cách thóa mạ tôi”. Trong khi tôi biết “họ sẽ lưu cuốn sách nhỏ này lại để làm một đề tài (gây tranh cãi) sau này. Do đâu mà tôi hi sinh “cuộc đời mình” (bỏ tất cả hạnh phúc : các lợi ích cá nhân) quyết định làm “cho được (cho coi được) Cuốn Sách Nhỏ này cho các bạn”. Tôi không “muốn” Cuốn Sách Nhỏ” này làm tổn hại tới ai vì “Kinh Thánh” có viết là : “…người công chính trên đời này muôn người còn có một”. Tôi sợ những con người trên đời này sử dụng vào những mục đích không “đúng đắn (theo những cách không công bằng, các bạn)”. Những con người làm trong các cơ quan công giáo “quá hèn (hèn hạ) và tồi [tồi bại (tồi tệ)]. Họ có thể kiểm tra tôi bằng nhiều cách để “tìm ra sự thật”. Tôi chấp nhận “mọi giá” để “mọi người có thể tìm ra sự thật. Hay là họ thấy tôi “viết sai (không đủ tư cách)”. Còn Đức Phật và nhà tiên tri Môhammét cũng như “những con người theo đạo Phật mà ăn mặn (lập gia đình) sống trong xã hôi và thực thi nghiệp báo (luân hồi). Giúp “những người “khác trả nghiệp….(đầu thai) làm nhà tu hành, không quý trọng (những gì : “:bản thân mình và những người khác…) phó mặc cho luân hồi , nghiệp báo, vô trách nhiệm với cuộc đời này – đúng không hay làm sao?… 

– Kinh Thánh có viết : “Đừng quăng của Thánh cho … “. Tôi không muốn hoàn thành và đưa cuốn sách nhỏ “toàn bộ” cho những người không “tin tưởng tôi (còn cười nhạo tôi) và sử dụng sách nhỏ này vào những mục đích “của con người ! !”. Khinh dể “sự khôn ngoan và mạnh mẽ của Thiên Chúa trong thân xác và đầu óc của những con người hèn nhát, ích kỷ, “tồi (hèn)” thách thức Thiên Chúa của chúng ta. Mặc kệ nước mắt, đau đớn …!! của những con người ít may mắn; của những con người lầm đường (lạc lối) trên cuộc đời này, các bạn”

Gia đình và (phép) Hôn Phối

Hãy khôn ngoan hơn trong vấn đề tôn giáo (mù quáng tin theo phép hôn phối cũng không tốt). Cái gì không được thì nên “vứt bỏ” không vội vàng khấn hứa. “Mọi con người sinh ra có quyền được rửa tội” nhưng phải để tâm vấn đề này “lựa chọn thật kỹ để không phạm sai lầm. Chú ý : “lựa chọn, tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng “vì gia đình, con cái mình có trở nên “giống thánh” hay không thì tùy ở các bạn – không được phép lựa sai (chọn sai) là tốt nhất!!!”, con người cũng “nên biết tiết chế” và có trách nhiệm với những gì mình làm. Chế độ hôn nhân “một vợ, một chồng” là tốt nhất. Nhưng nếu không phải “một nửa của mình, không hợp với mình thì nên bỏ ngay – đừng miễn cưởng.

Hãy tìm đúng “một nửa của mình”. Mọi sự bắt buộc của con người (làm sức ép, gây sức ép lên tình cảm của con người dù là ai đi nữa) không có “sự tự nguyện, đồng ý của những người khấn hứa (có những khi con người bị ép buộc, “bắt buộc phải nói dối” và con người cũng phải chấp nhận nói dối (để qua chuyện) khi bị bắt “buộc”. Sự thật vẫn là sự thật, hãy giử đúng lương tâm của mình. Mạnh dạn mà sống (hãy làm chủ chính mình, đầu óc mình). Không gì có thể ràng buộc chúng ta qua “sự thật”. Nhưng các bạn “cũng cần “phải” nhớ thật kỹ điều răn thứ chín trong mười điều răn của đạo Thiên Chúa” nhé, các bạn. Không “luật nào” bằng luật của “lòng mình”. Hãy sử dụng con mắt của Thiên Chúa “mà người đã đặt vào “trong lòng “mỗi con người chúng ta”, các bạn! 

Cho các bạn tự do nhưng “hãy nhớ kỹ những gì mình làm và trách nhiệm của chúng ta”. Hãy mạnh dạn hơn, đúng lòng mình mà “sống”. Không để bị “bắt buộc, ép buộc” các bạn.

Tôi xin lỗi các cơ quan công giáo vì những điều tôi nêu lên. Nhưng “sự thật không nhân danh Thiên Chúa (không được tự nguyện, vui vẻ chấp nhận (bị bắt buộc), không thật sự cần thiết “làm gì”) thì đừng nên Khấn Hứa”, bắt buộc, “ép buộc người ta phải hứa, dù những người đó có thể không “biết rõ mình nói gì, bị người ta ràng buộc””. Hãy để con người được lựa chọn đúng như thời xưa của những con người trong Kinh Thánh : “có Thiên Chúa trong lòng mình; không phải khấn hứa trong nhà thờ nếu không cần, các bạn!”… 

Thánh Thần hay “là Thánh Linh?”

 

Các bạn, tôi xin nói về “cách các bạn gọi “Thiên Chúa của “tôi (chúng tôi)”.

Trong các bản dịch tiếng Anh . Các nhà Phiên dịch làm việc trong các cơ quan công giáo trên thế giới (các nước nói tiếng Anh) đã rất kín kẽ “khôn ngoan” khi gọi tên Thiên Chúa Ngôi Ba là : “Chúa Thánh Thần” (xưa-nay). Chứ không phải Chúa Thánh Linh (Linh : Linh Hồn) – Chúa Thánh Linh Hồn.

Từ spirit (tinh thần – tâm hồn – thần khí, “linh hồn” : linh hồn của thần thánh (cái hồn (linh hồn) thuộc về thần thánh – linh hồn (của) thần linh (thánh – thần – thần thánh (thần -thánh)) rất khác từ soul : linh hồn; linh hồn của con người và các loài “vật” mang xác phàm. Từ được dùng để chỉ linh hồn của loài người và của các loài động (thực) vật mang xác phàm xưa nay của con người (loài người). Sao lại (“ai” lại có thể) “dám” gọi “một cách bất “xứng” như vậy.  

Về “việc nhận các nam – nữ tu sĩ vào làm việc trong giáo hội”

 

Các bạn, tôi muốn các bạn “tiếp nhận ý của tôi”. Tượng trưng ý Thiên Chúa muốn “bày tỏ” những ý nghĩ của mình qua tôi.

Việc chọn người làm trong cơ quan “Công Giáo” không phải “đùa”. Không phải cứ “chọn” sao cũng được. Tôi chỉ muốn “nói” là : Nên kết thúc mấy cái nhà tu dòng “nếu được”. Tôi không muốn (những) con người bị giam hãm trong “đó”, trong khi “họ” có thể ở trên “cuộc đời này” trong cộng đồng (xã hội)

* Việc “chọn nữ tu” thì không được khuyến khích như các cơ quan công giáo “thường hay làm”, không (được) gợi ý cho họ dưới bất kỳ hình thức “nào”. Không nhận những cô gái xinh đẹp và không đủ (từ) 22 tuổi trở lên để “tránh những phiền phức (va chạm (tình cảm) của các cô gái và những người (có ý thích; tình cảm) có tình cảm (cảm giác đặc biệt, quan trọng) đồi với (với) “các cô” với “chuyện” làm việc “cống hiến cuộc đời” trong nhà tu (nhà nguyện) cần yên tĩnh của con người (những người) ở trong đó” và lứa tuổi “đó” là vì đây :”là thời điểm “họ đã chín chắn” : xác định “ý muốn có đi vào (làm trong các cơ quan của Giáo Hội hay không?). Đã “có quá nhiều nỗi khổ; những nỗi nhục nhã của những con người mù quáng , non dại ; “quá ngốc nghếch” thí “cuộc đời mình cho các dòng tu”. Thiên Chúa không cần con người “vào các dòng tu để phục vụ ngườiThiên Chúa cần con người “phục vụ con người. Muốn con người (mang lại hạnh phúc cho con người) đem lại “sự vui vẻ” cho con người với nhau mà thôi!!!”. Không có “lời khấn hứa tự nguyện hay “ép buộc” nào từ con người đối với Thiên Chúa đến T Chúa bị Thiên Chúa bắt “buộc (ép buộc) con người phải thực hiện cả. Con người có trách nhiệm phục vụ (“những con người) con người  trên cuộc đời này : “đó là con người đã phục vụ Thiên Chúa (như lời T Chúa đã dạy con người trong Kinh Thánh). Thiên Chúa không cần những lời thừa “thải” của những con người “đó” vang đến Ngài. Cái Ngài “cần” là những con người phục vụ “quan tâm nhau trên cuộc đời này”. Chứ không cần những con người còn “trong trắng, thanh khiết vào nhà dòng phục vụ ngài“. Con người “làm thất vọng cho nhau là : “làm khổ chính (Ngài) Thiên Chúa chúng ta. Nếu “có thể” hãy phục vụ cho những “con người” đồng loại “với nhau trên cuộc đờilà chính “họ” đã phục vụ Thiên Chúa.

“Hãy chọn (!!) những con người tốt đẹp để phục vụ con người : “Thiên Chúa không muốn can dự vào cuộc sống của con người : lấy đi những (thứ quý giá của con người (loài người) “gì con người cần trên đời này. Hãy đem “những gì là hạnh phúc của con người đem dâng lên Thiên Chúa” như những gì “Ngài đã bày tỏ những ý nghĩ, những lời răn dạy của Ngài (ngài đã dạy loài người chép trong Kinh – Thánh) từ “những (thời) buổi đầu”. Ý định của Ngài!!!….. (Đừng dã man với con người thời buổi này – các bạn à (những kẻ không có mặt con người, không biết suy nghĩ (độc ác, tham lam). Xúi bậy kẻ khác, những (kẻ) là người lớn [giử vị trí không nhỏ trong (những) nhà nguyện (nhà đờn)(*)], những nô lệ mù quáng (đê tiện). …:

 

 

!!!

 

(*) Những nữ tu (trung niên) “luống tuổi : bề trên; phục vụ các dòng tu trước đây đã nhận cả các “cô bé chỉ vừa 14 – 15 tuổi” vào nhà nguyện (đi tu) (đây là điều bình thường đối với họ (!) trước đây)…   họ (những cô “bé” non dại phải (chấp nhận) Khấn Hứa theo “hướng dẫn của bề trênnhững người có thái độ xem thường những người khác (những người nghèo hèn “khốn khổ”. Họ biết quý trọng “những kẻ đạo đức”, những “người quyền thế, giàu có”, khinh bỉ những người (kẻ) nghèo nàn (bất hạnh), (họ muốn đến Nước Trời bằng con đường tu hành)  họ kỳ thị và khinh bỉ những kẻ “khó nghèo (những người bất hạnh) những “con người không “bao giờ” có “quyền trò chuyện xã giao với bọn họ” [Ngăn cấm các nữ tu trẻ “trò chuyện, nói chuyện” với “người ngoài” khi gặp những người khác (khác giới)]. Họ dành những điều “tốt đẹp nhất cho Thiên Chúa” còn những kẻ khốn khổ nghèo hèn thì họ bỏ mặc.) Để bọn họ giử “lòng mình trong trắng (!) để nhận lấy ơn (“Thánh Thần!!!”) Thiên Chúa ban cho họ. Những “người nghèo (bất hạnh) vừa định mở lời đã bị “tránh né, xua đuổi” – khinh rẻ. … Giử “các cô gái trong nhà nguyện (như (là) người con gái “trong trắng” “bị bọn họ ép buộc (dụ dổ – bắt cóc) buộc những “cô gái trẻ (còn ngây thơ non dại)”, bắt buộc “các em gái” dâng (hiến) cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Bạn nghĩ sao về những “con người đó (!)“. Các cô gái bị ngăn cấm “nói chuyện” với “những người khác” cũng đã “lớn tuổi” cũng vẫn bị ngăn cấm!. Chọn những “cô gái trong trắng dâng lên Thiên Chúa vì sao (?!)”. Để làm gì? (Thiên Chúa cần những gái “đó” để làm?!!! ). Các cô gái “đó” đã dùng cuộc đời, thanh xuân của mình để làm gì “ai đã nhận được “hạnh phúc” từ các cô. hay các cô chỉ mưu cầu hạnh phúc cho mỗi mình mình.

Trên cuộc đời này ai cũng nghĩ như các bạn chắc cuộc sống của con người (mọi người) “chắc ấm êm (êm đẹp) và con người (mọi người trên đời) ai cũng sẽ được “lên Thiên đàng hết cả (ai cũng đi tu hết)!???”. Còn những người khốn khổ cần được giúp đỡ sao các bạn có thể quên họ? Họ dơ bẩn và ghê tởm, có lẽ họ không trong sạch, thanh sạch như các bạn hay sao? Giử thân xác trong sạch để lên Thiên đàng mà nhận phần thưởng vì mình thanh sạch (không ô uế). Trong những ngôi nhà “đó” có những ai đang cần các bạn giúp đỡ hay là Thiên Chúa [cần các bạn giúp đỡ? (!!!)]. Hay Thiên Chúa muốn đày đọa bạn. Bạn chứng minh mình là kẻ thanh sạch cao quý; chỉ có Thiên Chúa : đối tượng các bạn phục vụ. “Bạn quá cao siêu để chúng tôi có thể hiểu được bạn, Hay là trên đời này không có ai là “những kẻ khốn khổ, cần các bạn giúp đỡ”./ Hiểu biết về thế giới (cuộc đời này) có như các bạn suy nghĩ?! (khi không có Kinh Thánh) Chỉ có Thiên Chúa “đáng để bạn dâng hiến”đời cho Ngài và phục vụ ngài. Hay các bạn thấy : “ở trên đời này là những nỗi khổ nên các bạn muốn lánh (?!!!)  tránh, né!!!

Hay các bạn “muốn mình như những Thiên Thần“. Cha mẹ các bạn và loài người ngu “hết rồi hay sao“. Bạn (các bạn) có hiểu “cuốn Kinh Thánh” viết gì hay không? Ai kêu gọi các bạn sống theo tính xác thịt (nhưng trong Kinh Thánh : có đoạn Thiên Chúa viết “…vắng bóng đàn bà, đàn ông sẽ lang thang, rên rỉ, đến tối bạ đâu trú đấy như lừa hoang). Tôi hoàn toàn không có ý đồ gì khi kêu gọi các bạn không đi tu (hạn chế đi tu). Nhưng Kinh Thánh viết có Ađam, Eva và tôi biết được rất nhiều vụ án tình do tranh giành (những cô gái xinh đẹp) do ghen tương dẫn đến giết người. Có quá ít phụ nữ cho đàn ông lựa chọn nên xô xát (mâu thuẫn) ngoại tình, lạm dụng tình dục, làm gái điếm, lừa gạt, khống chế, ép buộc, bạo hành phụ nữ… Khi tỉ lệ nữ ngày càng ít hơn nam giới theo những số liệu mà các cơ quan truyền thông nêu lên. Tỉ lệ các cô gái trẻ có chồng (có con) sớm ngày càng gia tăng. Nạn lạm dụng tình dục trẻ em, vấn nạn buốn bán phụ nữ. Tỉ lệ phụ nữ lấy chồng nước ngoài tăng cao. Tỉ lệ nữ giới đi tu “quá cao” so với nam giới,… Nữ giới làm việc trong các khu công nghiệp (nhiều những công ty ở các khu công nghiệp tập trung chỉ tuyển công nhân nữ hay ưu tiên tuyển dụng nhiều công nhân nữ giới hơn so với nam giới)… Danh dự của một người đàn ông nhiều khi thua người đàn bà, do người đàn bà quyết định./