Các bạn, tôi có “ý” muốn nói (gửi gắm) vài lời với các bạn (trước) khi tôi xưng thú tội lỗi của tôi!

Các bạn; “các bạn xem qua “cuốn sách nhỏ” chắc các bạn đã biết tôi muốn nói gì; “ý tôi muốn đề cập cái gì (điều gì) đến các bạn. Tôi không muốn đề cập lại “quá khứ của tôi” để các bạn trẻ “tin Cuốn Sách Nhỏ” và “Sách Nhỏ (cuốn sách nhỏ) không … Đọc tiếp

Có nhiều người không biết đến cuốn sách nhỏ. Sao các bạn im lặng để con người ta “giết, hại” nhau và sống không tin tôn giáo nào, không có chân lý. Thiên Chúa Ngôi ba không có thật và không hiện đến với tôi được sao. Cuốn sách nhỏ này là vô dụng, vô nghĩa, không giúp được ai sao. Hãy nhớ kỹ hành động của các ngươi và những điều răn của Thiên Chúa và những người vì sự im lặng của các ngươi mà sa ngã, vấp ngã. Các người có thể hủy diệt lời của Thiên Chúa được hay sao. Các ngươi đang đem “cái gì” để đánh đổi cho sự im lặng của mình. Các ngươi coi thường mười điều răn và những lời Thiên Chúa nói với con người chúng ta hay sao? Xã hội bây giờ như thế nào ở những vùng con người đa số theo Phật giáo mà không giử luật “đạo” (giới răn) hay ở (những nơi) có những con người (theo) vô thần [mà ít (thiếu) hiểu biết],… ?

Các bạn. Tôi chân thành xin các bạn bỏ qua “những tội lỗi và những “sự hèn nhát của tôi“. Sự thật là tội lỗi của tôi. ” Chính tôi đã chọc ghẹo các giáo sĩ “linh mục” ⌈các cha cố : (cha) cố (dạy) đạo⌉ ở Lương Hòa Thượng và bọn chức sắc “trẻ tuổi … Đọc tiếp

Tôi muốn được làm xong “Sách Nhỏ (này)”; làm một chứng nhân được kiểm tra một cách trung thực , xóa (hết) các hoài nghi (các câu hỏi) Thiên Chúa có thật hay không…

  Các bạn , tôi cũng là một con người bình thường như các bạn mà thôi. Tôi không muốn làm “ai trong chúng ta, các bạn hay tôi mất thời gian nên nay tôi xin đưa ra những lời lẽ (những ý nghĩ của mình để các bạn hiểu những gì tôi muốn nói … Đọc tiếp

“Ai hoàn thành Sách Nhỏ : “Ai xứng đáng để hoàn thành cuốn sách nhỏ””…. .. ..

Các bạn. Tôi có vài lời muốn gửi đến các bạn. Tôi xin các bạn hiểu là : “tôi chỉ là người làm theo ý của đấng ngự trên trời (?!!!) muốn mà thôi. Mọi sự theo ý ngài. Tôi chỉ muốn làm xong nhiệm vụ cho tròn “trách nhiệm của một con người trên … Đọc tiếp

Thánh Thần hay “là Thánh Linh?”

  Các bạn, tôi xin nói về “cách các bạn gọi “Thiên Chúa của “tôi (chúng tôi)”. Trong các bản dịch tiếng Anh . Các nhà Phiên dịch làm việc trong các cơ quan công giáo trên thế giới (các nước nói tiếng Anh) đã rất kín kẽ “khôn ngoan” khi gọi tên Thiên Chúa … Đọc tiếp

Ai chịu trách nhiệm ? Im lặng hay không

  Các bạn; Tôi đã nhắc đi nhắc lại “không biết bao nhiêu lần” với các bạn về ý định muốn giúp “người ta” (các bạn (thanh niên) giới trẻ bây giờ về vấn đề các bạn “thanh niên” bây giờ hay “có những cái ý định” khắc những biểu tượng của các “vật trong … Đọc tiếp

Bổ sung cho bài viết : “Mẹo vặt; trị bệnh…”

  Giử lấy sinh lực tuyệt vời của mình : Hãy như các loài cây trong tự nhiên với nhựa sống “trong chúng”. Hãy giử lấy “nhựa sống của chính mình” như “chúng (các loài cây)”, các bạn!  Tôi muốn các bạn hãy khôn ngoan và nên suy nghĩ (tìm hiểu), kiểm chứng “thật kỹ luật … Đọc tiếp