“Ai hoàn thành Sách Nhỏ : “Ai xứng đáng để hoàn thành cuốn sách nhỏ””…. .. ..

Các bạn. Tôi có vài lời muốn gửi đến các bạn. Tôi xin các bạn hiểu là : “tôi chỉ là người làm theo ý của đấng ngự trên trời (?!!!) muốn mà thôi. Mọi sự theo ý ngài. Tôi chỉ muốn làm xong nhiệm vụ cho tròn “trách nhiệm của một con người trên cuộc đời này (như ý Thiên Chúa muốn mà thôi)”. Có thể các bạn sẽ bất ngờ và đặt dấu hỏi “tại sao Thiên Chúa lại chọn tôi “viết (làm)” cuốn sách nhỏ này mà lại không chọn ai. Vậy theo các bạn “Thiên Chúa nên chọn ai?”. Mà tôi hỏi các bạn : “trong người các bạn có sự thật hay không, “sự thật là gì [các bạn làm trong cơ quan Thiên Chúa giáo ở Lương Hòa Thượng (nơi này)]. Các bạn có dám nói và làm chứng nhân cho mọi sự thật cần được các bạn công bố mà Thiên Chúa “muốn các bạn công bố trên cuộc đời này hay không?

Các bạn đặt vấn đề là sao Thiên Chúa lại chọn tôi, các bạn thấy tôi là kẻ không “xứng đáng”. Tôi cũng thấy mình “nhơ nhuốc; tôi ghê tởm nhưng cũng “thương cho chính tôi”. Tôi thấy là tôi cũng cần nói để mọi “việc diễn ra tốt hơn”. Nói hay không thì tùy vào Thiên Chúa của tôi thôi!  -Sớm hay muộn tôi cũng trả lời các bạn nhưng nay tôi xin cho các bạn “biết là” Thiên Chúa đã chọn tôi – một người bị “(mọi người) những con người tốt “đẹp” như các bạn “vứt bỏ; khinh bỉ và coi rẻ” “ghê tởm , là một con người “dơ bẩn (ghê tởm), (thứ để các bạn và mọi người trên cuộc đời) phỉ nhổ, kinh tởm” không xứng đáng “viết (bấm)” cuốn sách nhỏ này  Theo các bạn Thiên Chúa nên chọn ai để “viết (bấm), hoàn thành cuốn sách nhỏ này cho các bạn” và hoàn thành như “thế nào, các bạn?”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.