Hoàn thành không được vì sao?

Các bạn. Chắc có lẽ đang “thắc mắc” là tại sao tôi không “viết (bấm)” -cố gắng làm cho xong Cuốn Sách Nhỏ. Tôi mong “các bạn hiểu cho tôi”. Từ lâu tôi “làm (viết)” “Cuốn Sách Nhỏ (này)” nhưng ít người tin “tôi (những lời tôi nói)” và tôi nghĩ. Tôi chắc chắn là có “những con người tốt cũng như kẻ xấu sẽ sử dụng cuốn sách nhỏ vào những mục đích khác nhau”. Nhìn vào thái độ của những con người nhìn bề ngoài “có vẻ mộ đạo” nhưng đã từng biết tôi làm cuốn sách nhỏ “từ lâu” mà tôi “biết” hay những người bình thường “nhiều nơi trên cuộc đời này “tình cờ biết được tôi có (liên quan đến việc) làm cuốn sách nhỏ này”. Tôi biết được rằng dù rằng tôi có hoàn thành “cuốn sách nhỏ (này)” thì họ cũng sẽ vờ như “không hay biết gì cả” và họ (những con người -những con người nghĩ họ biết về tôi), “họ biện bạch rằng tôi là người “xấu (xấu xa, dơ bẩn)”. Tôi không xứng đáng được nhận một ơn “thánh thần (Thần Khí)” dù là nhỏ bé nhất. Bọn họ “không tin tôi” và “tìm cách thóa mạ tôi”. Trong khi tôi biết “họ sẽ lưu cuốn sách nhỏ này lại để làm một đề tài (gây tranh cãi) sau này. Do đâu mà tôi hi sinh “cuộc đời mình” (bỏ tất cả hạnh phúc : các lợi ích cá nhân) quyết định làm “cho được (cho coi được) Cuốn Sách Nhỏ này cho các bạn”. Tôi không “muốn” Cuốn Sách Nhỏ” này làm tổn hại tới ai vì “Kinh Thánh” có viết là : “…người công chính trên đời này muôn người còn có một”. Tôi sợ những con người trên đời này sử dụng vào những mục đích không “đúng đắn (theo những cách không công bằng, các bạn)”. Những con người làm trong các cơ quan công giáo “quá hèn (hèn hạ) và tồi [tồi bại (tồi tệ)]. Họ có thể kiểm tra tôi bằng nhiều cách để “tìm ra sự thật”. Tôi chấp nhận “mọi giá” để “mọi người có thể tìm ra sự thật. Hay là họ thấy tôi “viết sai (không đủ tư cách)”. Còn Đức Phật và nhà tiên tri Môhammét cũng như “những con người theo đạo Phật mà ăn mặn (lập gia đình) sống trong xã hôi và thực thi nghiệp báo (luân hồi). Giúp “những người “khác trả nghiệp….(đầu thai) làm nhà tu hành, không quý trọng (những gì : “:bản thân mình và những người khác…) phó mặc cho luân hồi , nghiệp báo, vô trách nhiệm với cuộc đời này – đúng không hay làm sao?… 

– Kinh Thánh có viết : “Đừng quăng của Thánh cho … “. Tôi không muốn hoàn thành và đưa cuốn sách nhỏ “toàn bộ” cho những người không “tin tưởng tôi (còn cười nhạo tôi) và sử dụng sách nhỏ này vào những mục đích “của con người ! !”. Khinh dể “sự khôn ngoan và mạnh mẽ của Thiên Chúa trong thân xác và đầu óc của những con người hèn nhát, ích kỷ, “tồi (hèn)” thách thức Thiên Chúa của chúng ta. Mặc kệ nước mắt, đau đớn …!! của những con người ít may mắn; của những con người lầm đường (lạc lối) trên cuộc đời này, các bạn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *