Các người đang “đợi” những “điều gì?!”

 

Tại sao “người ta im lặng – trốn tránh trách nhiệm mình, đùn đẩy và đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho Thiên Chúa (cho định mệnh). Thiên Chúa rất nhân lành. Ngài có những lý do riêng để làm công việc của Ngài. Ngài như thế nào “còn tùy” các bạn nhìn nhận. Ngài có “cách làm việc – những nguyên tắc riêng để làm “việc (những công việc của Người ở trên đời của Người theo cách (theo ý của người) của Ngài “đấng sáng tạo”.

Trên.cuộc đời này không “ai giống ai”. “Mỗi con người đều có những câu chuyện, (những vấn đề khác nhau tùy “thời điểm; hoàn cảnh (môi trường, bối cảnh) – điều kiện môi trường của mỗi “người (con người)”. Con người nếu “ai cũng công bằng với nhau thì có lẽ chúng ta mãi “sẽ” không có chuyện gì xảy ra, chẳng có chuyện gì (để nói)”.

Thiên Chúa “đã làm tất cả những trách nhiệm của “mình” để giúp “chúng ta”, để răn dạy (sáng tạo) giúp “mọi người (con người) đời này đi đúng đường”. Ngài đã làm “trách nhiệm của Ngài đúng (đủ và [có thể là “rất tốt” – như thế nào thì tùy (tùy các bạn nhìn nhận)]. Và có “những ý kiến (thái độ của các bạn trước “(những) vấn đề này – các bạn). Trên đời này việc tốt hay xấu trên cuộc đời tùy “theo chúng ta nhìn nhận nhưng bản chất của các “câu chuyện” nhiều khi khác với lúc ban đầu theo thời gian “và có thể sử dụng vào “các mục đích khác nhau của con người -loài người; Nhưng Kinh Thánh là quyển sách “tốt” dạy (con người) giúp người “ta” sống theo “đường lối cùa nó”.

– Nhân loại đã qua gần 2000 năm “được đón nhận “chiên Thiên Chúa” đến thời điểm hiện tại (tôi đang có mặt ở đây ). Thế giới “đã phát triển – văn minh hơn và đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt – nhiều lĩnh vực “sau 2000 năm sau Công Nguyên. Mọi thứ “phát triển và Thiên Chúa muốn con người “yêu thương nhau hơn sống theo ý “Người ấn định” như “những gì Ngài muốn loài người (cần phải có trong Kinh Thánh”. “Cuốn sách nhỏ” được Thiên Chúa “sáng tạo và đưa cho Tiên Tri Đanien từ thuở nào . Nó đã “có mặt từ đời thuở nào trong Kinh Thánh và nằm (dưới “cái tên” cuốn sách nhỏ đến tận ngày hôm nay “khi tôi (được quyền – được “cho phép” thi hành “hoàn thành nó” “để (được) mang đến “cho các bạn”. Bây giờ xã hội “loài người có đạt được “yên bình – yên lành – an toàn hay là còn “những cái gì trên cuộc đời “cho loài người nữa”. Các quôc gia nguy hiểm nhất “được thống kê trên Thế giới cũng “có hiện nay”. Các quốc gia “đa phần con người theo “Phật giáo – Hồi giáo cả Thiên Chúa giáo hiện tại như thế nào. Người ta trên Thế giới theo (gia nhập) – vào đạo Hồi có phải hoàn toàn là người ta “muốn theo đường lối nó”. Tự nguyện hay là bị ép buộc. Những luật “lệ” trong Kinh Cô ran trong (ở tại) các quốc gia nhà nướcHồi giáo “có thể áp dụng cho “toàn bộ con người (loài người) hay không?“. Các quốc gia theo “đường lối phật Giáo” trong tôn giáo -là tôn giáo chính của con người “ở những nơi này” con người “sống tốt không trong thời điểm “hiện tại” – có nhiều con người khắc họa những hình (ảnh : – gì gì đó, có thể là đẹp hay “là làm sao, có hay và áp dụng cho “mọi con người “như nó là một trào lưu tốt và để con người “theo mô hình (làm đẹp này) áp  dụng cho toàn bộ “mọi con người trong xã hội có hay hay không?… Suy nghĩ “đời là cõi mộng ảo – vô (hư không). “Tư tưởng “tất cả con người (loài người) cần phải ăn chay, tu luyện “siêu thoát” đúng hay không hay làm sao… Con người giúp “những người khác “bị trừng phạt, trả nghiệp “đúng hay không?”. Tư tưởng của những con người “bị ảnh hưởng bởi “luật luân hồi và tư tưởng của Phật giáo trên cuộc đời này nhiều hay không?!“.

Cuốn sách nhỏ tôi đưa nội dung nó cho các bạn xem (theo ý Thiên Chúa của tôi muốn). Để “người ta dùng đến khi cần” tùy các bạn sử dụng. Các bạn chờ đến chừng nào “mới đem nó đến cho người ta “xem (coi)” đây ? (đừng quên những điều chép trong Kinh Thánh nhé, các bạn). Các bạn đang chờ (đợi) điều gì. Các bạn chờ “đợi” những gì vậy – các bạn?. Các con người “có trách nhiệm” kia ?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *